Internetová encyklopedie dějin města Brna

Miroš Habrovec

  Ing. in memoriam Miroš Habrovec


  • * 9.8.1919 Kuřim – † 5.10.1944 Tišnov


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; posluchači brněnské techniky, sportovec - atletika (překážkář)


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR


  • příčina úmrtí

   zastřelen při zatýkání


  • bydliště

   Tišnov, Na Rybníčku 489,
   Brno, Tolstého 3


  • vzdělání

   Československé státní reformované reálné gymnázium Tišnov (30. 5. 1938 maturita),
   Vysoká škola technická Dr. Edvarda Beneše v Brně - strojní inženýrství (v akademickém roce 1939/1940 zapsán do 2. ročníku; titul Ing. in memoriam udělen v roce 1948)

  • jiné pocty

   titul Ing. in memoriam udělen v roce 1948


  • zaměstnání

   student, po zavření čs. vysokých škol úředník

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol (župa Pernštejnská),
   Moravská Slavia


  • poznámky

   Do odboje se zapojil spolu s mladými sportovci soustředěnými kolem tišnovského atleticko-fotbalového klubu. Dne 15. 5. 1943 se Habrovec účastnil schůzky ve Skaličce, kde se seznámil s iniciátory Třetí československé úderné roty. Gestapem byl zatýkán 5. 10. 1944, pokusil se uprchnout, ale kriminální asistent gestapa Anton Rotter jej zastřelil - ten po válce při jednání Mimořádného lidového soudu doslovně uvedl: "Habrovcovou smrtí zůstala ilegální organizace neodhalena".
   Habrovec byl zpopelněn v brněnském krematoriu 16. 10. 1944, kremace č. 7 780.

   Zřídkaveselý a kol. uvádějí jeho jméno v podobě "Miloš".
   V publikaci L. Horčici jsou uvedeny dva dokumenty, kde se jméno uvádí v podobě Miroslav (třídní výkaz obecné školy v Kuřimi) a Miroš (doklad o zahájení studia na vysoké škole), autor sám důsledně užívá podobu "Miroš".
   Podle úmrtního protokolu města Brna z roku 1944, kde byl dne 21. 10. 1944 zapsán pod pořadovým číslem 3931a, byl zpopelněn v Krematoriu města Brna 20. 10. 1944. Je uveden jako „Miroš Hrabovec“ s datem smrti 5. 10. 1944 a místem úmrtí „gestapo“. Jako příčina je v zápisu otazník.
   Odlišnost od obvyklých zápisů v úmrtních protokolech města Brna z doby okupace naznačují i malá písmena za pořadovým číslem, protože tyto zápisy neodpovídaly časové posloupnosti v knize (-Menš).


  • prameny, literatura

   zobrazit "Miroš Habrovec a tišnovská sokolská mládež v protifašistickém odboji"
   "Brněnští občané v boji proti fašismu"
   "Památník obětí světových válek a národně osvobozovacích bojů v okrese Brno-venkov"
   "Úmrtní protokol z roku 1944"


  • osoby

   Josef Vetešník
   spolupráce v odboji Ladislav Vetešník
   spolupráce v odboji


  • rodiče

   Marie Habrovcová (Bloudková)
   František Habrovec


  • sourozenci

   Zdena Habrovcová


  • ulice

   Tolstého
   bydliště v roce zahájení studia na vysoké škole


  • osoba na objektech

   oběti nacistické okupace VUT Brno
   pamětní deska: Opletalova 6/01 oběti nacistické okupace
   pamětní deska: Údolní 53/02


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Čoup, Menš


Aktualizováno: 01. 06. 2014