Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Vladimír Procházka

  Dr. Josef Vladimír Procházka


  • * 25.9.1862 Tišnov


  • geolog, honorovaný docent ČVŠT v Brně (1910–1914), redaktor odborných časopisů


  • vzdělání

   obecná německá vyšší reálka v Brně (18. 7. 1882 maturitní zkouška),
   Německá vysoká škola technická v Brně - chemický odbor (1883),
   Karlo-Ferdinandova univerzita - mimořádný posluchač filozofické fakulty (1884–1888), zde taktéž v roce 1901 zkouška z přírodopisu, matematiky a fyziky,
   ČVŠT v Brně - v roce 1911 disertační práce "Moravský kras"


  • dílo

   autor desítek odborných článků z oboru


  • zaměstnání

   geologický ústav ve Vídni (1888–1893),
   Muzeum království českého - geologické sbírky (1893–1894),
   asistent na ČVŠT v Praze - ústav mineralogie a geologie (1895–1901)

  • odborné a zájmové organizace

   člen Komise na přírodovědecké prozkoumávání Moravy (od roku 1904)


  • poznámky

   syn Josefa Procházky, měšťana a řeznického mistra v Tišnově, a jeho ženy Teresie roz. Keppertové


  • prameny, literatura


  • autor

   blat


Aktualizováno: 24. 10. 2019