Internetová encyklopedie dějin Brna

Kamil Nesveda

  Kamil Nesveda


  • * 12.12.1890 Radějov (okres Hodonín) – † 30.9.1941 Brno, Kounicovy koleje


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


  • rodné jméno

   Kamilo Antonín Nesveda

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   zemský úřad v Brně povolil výnosem z 8. 1. 1940 změnu jména na „Kamil Antonín Nesveda“

  • příčina úmrtí

   sebevražda


  • bydliště

   Radějov čp. 62 (rodný dům),
   Brno, Hoppova 24


  • vzdělání

   gymnázium ve Strážnici,
   vojenská akademie ve Vídni,
   Vysoká škola válečná v Praze (Štefánikův ročník)

  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1914–1918

  • jiné pocty

   brigádní generál in memoriam (1946)


  • zaměstnání

   voják z povolání (plukovník generálního štábu)


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 58, hrob č. 14–15 (kenotaf)


  • poznámky

   Po skončení první světové války vstoupil do čsl. armády jako kapitán. Po absolvování Vysoké školy válečné byl přidělen k divizi v Opavě, poté Zemskému velitelství v Brně, později šest let vyučoval na Vysoké válečné škole v Praze.
   Znovu se vrátil do Brna jako náčelník štábu divize, poté se stal náčelníkem 3. sboru v Brně, od 3. 11. 1938 delimitační důstojník na jižní Moravě. Od 1. července 1939 působil jako plukovník ve vládním vojsku (vstup na pokyn Obrany národa), přednosta štábu inspektorátu III. Brno.
   Pro účast v odbojové organizaci Obrana národa (kraj Brno-okres, 1. velitel) byl zatčen 3. 12. 1940. Vězněn v Uherském Hradišti, v Brně v Sušilových a Kounicových kolejích, kde v prvním stanném právu spáchal sebevraždu.
   Zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 3. 10. 1941.


  • obrazy

   img5953.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Hedvika Nesvedová


  • rodiče

   Josef Nesveda
   Marie Nesvedová (Nosseková)


  • ulice

   Hoppova
   bydliště


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   kenotaf


  • události

   2. 10. 1941
   Zápis popravených v Brně ve dnech 30. 9. 1941 a 1. 10. 1941
   do úmrtního protokolu připsán dodatečně, číslo 3567


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 10. 04. 2020

Kamil Nesveda. MuMB - sbírky, inv. č. 150 300.