Internetová encyklopedie dějin Brna

Běla Schovancová

  Ing. Běla Schovancová


  • * 22.11.1945 Brno – † 18.2.2019 Paříž


  • ilustrátorka, malířka, básnířka


  • vzdělání

   stavební fakulta VUT Brno

  • jiné pocty

   za svoji poezii byla odměněna řadou medailí, cen a diplomů, především pařížskou a italskou akademií věd a umění


  • dílo

   Její básnická tvorba byla početná a tématy shodná s tvorbou jejího manžela akademického malíře Ladislava Schovance.
   Svými básněmi oslavovala Boha, P. Marii, světce, poutní místa. Svoje místo v její tvorbě měly Vánoce, Velikonoce a příroda jako Boží dílo.
   Několik z více než 50 titulů:
   - Vánoce v Betlémě
   - Tichá noc
   - Sněhové vločky
   - V zahradě Getsemanské
   - Křížová cesta s matkou Páně
   - Dvě noci na Golgotě
   - Jarní píseň,
   - Panna Maria, nebeská Královna
   - Píseň pro Pannu krásnou, Nanebevzatou
   - Mořská hvězda
   - Archanděl Michael
   - Malý kalendář třetího tisíciletí
   - Desatero v poezii a v obrazech
   - Příběh pozlaceného ciboria a čtyř svatých Hostií ze země patřící Panně Marii
   - Stolistá růže pro děti
   - Města a světci
   - Písně lesa a víry
   - Lesní sen
   - Sněhové květy.

   Publikovala verše v řadě zahraničních i domácích novin a časopisů (v Austrálii, v Kanadě, ve Švýcarsku, v Německu, v Londýně, v USA aj.).
   Básnické sbírky Běly Schovancové vycházely bohatě ilustrované i u nás, ale až po pádu komunismu. Vydavatelem se stal Pavel Váňa – Vydavatelství KNIHAŘ v Praze. Ilustrátory byli její manžel Ladislav Schovanec a Jano Köhler. Svoje básně psala nejen česky, ale i francouzsky.


  • odborné a zájmové organizace

   od roku 1999 byla členkou literární sekce pařížské akademie věd a umění


  • poznámky

   roku 1973 emigrovala s manželem do Itálie, následujícího roku se odstěhovali do Francie a usadili se v Alfortville na předměstí Paříže


  • prameny, literatura


  • autor

   Ma


Aktualizováno: 15. 05. 2019