Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Palacký

  P. Jan Palacký, SJ


  • * 21.12.1937 Brno – † 31.12.2018 Nové Město na Moravě


  • jezuita, misionář, lékař, katolický kněz


  • vzdělání

   střední škola v Hodoníně a Uherském Hradišti, tuto nedokončil (v roce 1956 se totiž pokusil o útěk do zahraničí),
   7. 10. 1956 tajně vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova (téhož roku byl odsouzen v jednom z procesů směřujících k likvidaci řeholního života, ve vězení byl sedm měsíců),
   v roce 1965 maturoval na střední zdravotní škole v Ostravě,
   roku 1966 začal studium filozofie v Krakově,
   v roce 1968 odešel do Itálie, kde o tři roky později dokončil teologická studia,
   21. 11. 1971 vysvěcen na kněze ve východním ritu,
   poté deset let pracoval jako nemocniční kaplan v Neapoli a zároveň studoval medicínu, kterou dokončil roku 1984,
   poslední sliby skládal roku 1977 do rukou budoucího kardinála P. Tomáše Špidlíka

  • jiné pocty

   roku 2017 mu Milosrdní bratři udělili za celoživotní dílo při pomoci lidem v misijních oblastech cenu Celestýna Opitze


  • zaměstnání

   v letech 1984–1987 byl lékařem v leprosáriích na Madagaskaru,
   na přelomu let 1988–1989 vykonával lékařskou praxi v Barceloně,
   v letech 1989–2004 působil jako kněz a lékař v misijní stanici San Francisco de Moxos v Bolívii (pak se vrátil do Itálie),
   na přelomu let 2006–2007 působil v Albánii,
   znovu se vrátil do Itálie, kde setrval do roku 2010,
   od roku 2010 byl členem brněnské komunity jezuitů, působil v pastoraci, věnoval se i řeckokatolíkům


  • hrob

   krypta kostela Nanebevzetí Panny Marie (u jezuitů)


  • poznámky

   Při svém povolání lékaře v misiích se nakazil malárií a tuberkulózní formou malomocenství, šest měsíců byl hospitalizován v Mesině. K ničemu ho pak nechtěli pustit, protože měli k jeho nemoci velké předsudky. Až po jeho prosbě ho provinciál poslal do Fontilles do Španělska, kde jezuité mají nemocnici pro malomocné. Tam ho pak důkladně vyšetřili a došli k závěru, že už malomocenství nemá.

   Poslední rozloučení proběhlo v sobotu 5. ledna 2019 při mši svaté ve 12.15 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně (Jezuitská ulice), poté bylo tělo zesnulého uloženo do krypty kostela.


  • prameny, literatura


  • stavby

   Kostel Nanebevzetí Panny Marie a klášter jezuitů
   Beethovenova -
   místo posledního rozloučení i místo posledního odpočinku (krypta kostela)


  • autor

   Ma


Aktualizováno: 08. 01. 2019