Internetová encyklopedie dějin Brna

Hynek Růžička

  JUC. Hynek Růžička


  • * 5.4.1915 Ivančice (okres Brno-venkov) – † 16.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo; pedagogové a studenti Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   odsouzen stanným soudem v Brně 16. 6. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti, pro přípravu velezrady a pro rušení nařízení o držení zbraní k trestu smrti a zabavení veškerého majetku

  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Ivančice, Rybářská 4 (rodný dům)


  • vzdělání

   1934–1939 Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

  • jiné pocty

   pamětní deska na rodném domě v Ivančicích (odhalena 17. 11. 2018)


  • zaměstnání

   student (po zavření českých vysokých škol 17. 11. 1939 pracoval v Ivančicích ve sběrně zeleniny, později až do svého zatčení na zásobovacím úřadě)

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol,
   Skaut,
   KOSTUFRA,
   Jednota nemajetného a pokrokového studentstva


  • poznámky

   K 28. 10. 1939 zorganizoval přes přísný zákaz oslav výročí vzniku republiky v Ivančicích průvod zhruba 50 až 80 slavnostně oblečených občanů, kteří přišli z náměstí k pomníku obětí první světové války a zde zazpívali státní hymnu. V noci předtím zavlála z rozhledny na Réně československá vlajka, kterou zde vyvěsili členové Růžičkovy skautské organizace.
   Jeho činnost v odbojovém hnutí byla velice pestrá (Skaut, NHPM, ON).
   V odboji se zapojil do skupiny Hnutí slovanské domoviny, kde byl vedoucím místní buňky v Ivančicích. Zatčen 18. 4. 1942, vězněn v Brně v Kounicových kolejích, kde byl také popraven.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Oldřich Krampol
   spolupráce v odboji Karel Pretzner
   spolupráce v odboji Emil Šindelka
   spolupracovník v odboji


  • sourozenci

   Jaromír Růžička


  • osoba na objektech

   oběti okupace PrF MU
   pamětní deska: Veveří 70/02


  • události

   17. 6. 1942
   Zápis popravených v Brně 16. 6. a 15. 6. (dodatek) 1942
   v protokolu uveden pod číslem 2373 j
   16. 6. 1942
   Popravy ve druhém stanném právu v Brně (úterý 16. června)
   jeden z popravených


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 01. 02. 2020