Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Evangelista Sedlák

  Msgr. Dr. Jan Evangelista Sedlák


  • * 4.12.1871 Třebíč – † 8.5.1924 Brno, Nemocnice Milosrdných bratří


  • kněz, profesor bohosloví, historik


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   zabýval se studiem českých duchovních dějin doby Husovy

  • příčina úmrtí

   Diabetes mellitus Coxitis


  • bydliště

   Brno, Kapucínské náměstí, budovy kapucínského kláštera


  • vzdělání

   bohosloví na biskupském semináři v Brně,
   historie a archivnictví na Institutu pro rakouský dějezpyt ve Vídni,
   v roce 1894 vysvěcen na kněze

  • jiné pocty

   dosáhl doktorátu teologie sub auspiciis imperatoris (pod záštitou panovníka),
   jeho jméno nese „Orel župa Sedlákova“


  • dílo

   - Studie a texty k náboženským dějinám českým. Redakcí prof. dra. Jana Sedláka, nákladem Cyrilomethodějské Matice v Olomouci. Ročník I. 1913/4 str. 506 + XXVI (Ročník I. podtitul "Studie a texty k životu Husovu").
   - M. Jan Hus (syntetický spis), 1915.

   Vydával vlastní čtvrtletní sborník Studie a texty k náboženským dějinám českým (tři ročníky).


  • zaměstnání

   roku 1894 kaplan ve Velkých Dyjákovicích,
   profesor náboženství na německé zemské reálce a na I. českém gymnáziu v Brně (1899–1906),
   od roku 1907 profesor biblického studia Starého zákona a východních jazyků v biskupském semináři v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   Sušil (předseda)


  • hrob

   Třebíč


  • poznámky

   v úmrtním protokolu je poznámka: „převoz do Třebíče“


  • pojmenované ulice

   Sedlákova (Stránice)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • sourozenci

   Viktor Sedlák


  • ulice

   Kapucínské náměstí
   bydliště v kapucínském klášteře


  • osoba na objektech

   J. Sedlák
   pamětní deska: Kapucínské náměstí 5/01


  • události

   13. 5. 1934
   Slavnostní odhalení pamětní desky J. Sedláka 17. 11. 1907
   Slavnost ku příležitosti 10. výročí trvání Katolické vzdělávací besedy Svornost v Tuřanech
   přednesl slavnostní projev


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Do, Menš


Aktualizováno: 02. 08. 2019