Internetová encyklopedie dějin Brna

Karel Kočnar

  doc. Dr. Karel Kočnar


  • * 11.4.1889 Kramolná u Náchoda – † 1960


  • čtvrtý ředitel Moravského zemského výzkumného zemědělského ústavu v Brně; válka a odboj 1938–1945, politický vězeň; akce 1. 9. 1939


  • dílo

   - Nástin zušlechťování zemědělských plodin (1926)
   - Rostlina ve službách člověku (1948)


  • zaměstnání

   ředitel v letech 1936–1939, znovu v letech 1945–1948


  • poznámky

   Poprvé byl v akci Albrecht der Erste 1. 9. 1939, vězněn pouze na Špilberku. První období ve funkci ředitele bylo ukončeno jeho dalším zatčením v listopadu 1939. Spolu s ním byli zatčeni přednosta sekce vinařsko-ovocnářské Karel Neoral a laborant Konrád Jollet. Nejdříve byli vězněni na Špilberku v Brně, odkud byli posláni do koncentračního tábora.
   Ředitel Kočnar se vrátil až po osvobození, znovu se ujal vedení ústavu, ale byl odvolán po únoru 1948.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Karel Neoral
   spolupracovník


  • události

   1. 9. 1939
   Akce Albrecht der Erste v Brně
   zatčený v Brně


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 01. 09. 2019