Internetová encyklopedie dějin Brna

Thomas Winkelbauer

  prof. Dr. Thomas Winkelbauer


  • * 14.3.1957 Vídeň


  • profesor vídeňské univerzity, světově uznávaný historik raného novověku, zabývající se především problematikou dějin habsburské monarchie v 16. a 17. století, čestný doktor Masarykovy univerzity


  • vzdělání

   historie, filozofie, klasická filologie a politologie na univerzitě ve Vídni (1984 titul PhDr., 1998 habilitace pro obor rakouské dějiny, 1998 profesor)

  • čestný doktorát

   Masarykova univerzita - diplom dr.h.c. (obor historické vědy) převzal 24. 5. 2006

  • jiné pocty

   Cena Leopolda Kunschaka (1985),
   uznání spolkové země Dolní Rakousko za mimořádné počiny v oblasti vědy (1986, 1998)


  • dílo

   Österreichische Geschichte 1522–1699. Ständefreiheit und Fürstenmacht (2004) - rozsáhlá syntéza dějin habsburské monarchie.


  • zaměstnání

   od roku 1984 Historický ústav Univerzity Vídeň


  • prameny, literatura


  • autor

   Kal


Aktualizováno: 10. 03. 2018