Internetová encyklopedie dějin Brna

Edoardo Valenti

  Edoardo Valenti


  • * 1785(?) Mantova (Itálie)


  • příslušník hnutí Mladá Itálie, vězněný na Špilberku v Brně


  • šlechtický titul

   marchese

  • národnost

   italská


  • bydliště

   Mantova


  • poznámky

   V době příchodu na Špilberk mu bylo 50 let a byl ženatý.
   Popis osoby ani zaměstnání neuvedeny.
   Dřívější chování není udáno. Jeho tělesný stav je lékaři posuzován jako slabší, jeho duševní nadání je dobré. V průběhu vyšetřování se zdálo, že Valenti poznal, v jakém postavení se nachází, a svého přestupku lituje. Odsouzen pro velezradu císařským dekretem č. 3024 ze 14. 7. 1835 ke 3 letům těžkého žaláře, ke ztrátě šlechtictví a titulu "marchese" a zaplacení soudních výloh. Nástup trestu 19. 8. 1835, příchod na Špilberk 17. 10. 1835. Dne 20. 4. 1838 v 18 hodin předán vrchnímu policejnímu komisaři Bezděkovi.


  • prameny, literatura


  • osoba na objektech

   karbonáři a Mladá Itálie
   pamětní deska: Špilberk 1 - chodba expozice /01


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 27. 01. 2016