Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Lužný

  Prof. Ing. Jan Lužný, CSc.


  • * 4.2.1929 Liptovský Mikuláš (Slovensko) – † 29.1.2013 Olomouc


  • šlechtitel a odborník v zahradnictví; vysokoškolský pedagog


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR


  • zajímavé okolnosti

   mládí prožil na Slovensku, ke kterému měl po celý život velmi vřelý vztah (po vzniku Slovenského štátu se rodina roku 1939 navrátila na Moravu)


  • vzdělání

   Vyšší hospodářská škola v Přerově (1946 maturita)
   1946–1950 Vysoká škola zemědělská v Brně (1961 obhajoba kandidátské dizertační práce, 1965 habilitace pro obor Šlechtění a genetika zahradnických rostlin (jmenován až 1966); 1990 jmenován profesorem

  • vyznamenání a pocty

   za celoživotní práci prestižní medaile J. G. Mendela (2006)
   udělen titul Emeritní profesor Mendelovy univerzity (2010)

  • jiné pocty

   v srpnu 2013 byla na mezinárodní výstavě jiřinek ve Velkých Opatovicích po panu prof. Lužném slavnostně pokřtěna nová česká odrůda jiřinek (jedná se o jiřinku typu semikaktusku s jemně růžově bílým květem)


  • dílo

   Napsal více než 70 původních vědeckých prací, obhájil 37 závěrečných zpráv výzkumných úkolů a je autorem desítek odborných článků a pojednání.
   Byl školitelem 26 aspirantů na úseku genetiky a šlechtění zahradnických plodin z Čech a Slovenska.


  • zaměstnání

   po ukončení vojenské prezenční služby nastoupil roku 1952 do Výzkumného ústavu zelinářského v Olomouci (od roku 1957 vedl Oddělení šlechtění, po reorganizaci se v roce 1962 stal zástupcem Oddělení šlechtění a světových sortimentů),
   v letech 1965–1992 působil jako vysokoškolský pedagog na Vysoké škole zemědělské v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   na začátku své profesní dráhy koncipoval a prakticky realizoval využití čmeláků k řízenému opylování při šlechtění zeleniny


  • poznámky

   V roce 1952 byla přemístěna výuka zahradnictví v rámci tehdejší Vysoké školy zemědělské z Brna do Lednice na Moravě. Začal se budovat obor zahradnictví a do programu hlavních předmětů byla zařazena i problematika šlechtění zahradnických rostlin.
   V roce 1985 vznikla v Lednici samostatná Zahradnická fakulta. J. Lužný společně s prof. Jaroslavem Machovcem připravili studijní plány a jejich úloha při vzniku a odborné profilaci Zahradnické fakulty nebyla dodnes doceněna.


  • prameny, literatura


  • partneři

   Věra Lužná


  • rodiče

   Oldřich Lužný


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 02. 07. 2018