Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Kraus

  Josef Kraus


  • * 13.2.1878 – † 9.6.1950 Brno


  • patří k významným osobnostem Krejcarového spolku ku podpoře chudých žáků školy židenické


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   ve spolku, ve kterém pracoval přes čtyřicet let, zastával post předsedy a místopředsedy


  • bydliště

   Brno, Filipínského 39


  • dílo

   autor kulturně historických článků


  • zaměstnání

   učitel

  • odborné a zájmové organizace

   do roku 1939 předseda Krejcarového spolku ku podpoře chudých žáků školy židenické,
   1947 místopředseda Krejcarového spolku ku podpoře chudých žáků školy židenické,
   1948 Předseda akčního výboru


  • poznámky

   Krejcarový spolek ku podpoře chudých žáků školy židenické byl založen 15. května 1887. V roce 1948 byl Josef Kraus zvolen předsedou akčního výboru, který prověřil členy výboru a shledal, že výbor řídí spolek podle platných stanov a že má ke Gottwaldově vládě a jeho programu kladný poměr.


  • prameny, literatura


  • ulice

   Filipínského
   bydliště


  • autor

   Studentský záznam


Aktualizováno: 29. 05. 2018