Internetová encyklopedie dějin Brna

Felice Argenti

  Felice Argenti


  • * 2.3.1802 Vigio, provincie Como – † 20.3.1861 San Francisco


  • příslušník hnutí Mladá Itálie, vězněný na Špilberku v Brně


  • národnost

   italská


  • zajímavé okolnosti

   Příjezd Albinoly a Argentiho do Brna 25. 9. 1834 byl provázen problémem: doprovázející milánský policejní komisař Chiera nebyl zřejmě dostatečně poučen. S oběma vězni jel nejdříve do města, zastavil se v hostinci U Černého orla a teprve poté odjeli na Špilberk - tím se dostalo transportu nežádoucí publicity.


  • bydliště

   Livorno


  • zaměstnání

   obchodník


  • poznámky

   V době příchodu na Špilberk mu bylo 31 let a byl svobodný. Již dříve byl policejně vyšetřován pro nedovolené vystěhování a pro pokus o sebevraždu.
   Popis: střední normální postava, oválný bledý obličej, tmavě kaštanové vlasy, husté licousy, orlí nos, pravidelná velká ústa.
   Nejvyšším dvorským dekretem ze 13. 5. 1834 a apelačním dekretem ze 17. 5. 1834 odsouzen pro velezradu na 20 let těžkého žaláře, nástup trestu 22. 5. 1834, příchod na Špilberk 25. 9. 1834. Dne 28. 11. 1835 v 17.30 hodin předán policejnímu řediteli v Brně von Muthovi.


  • prameny, literatura


  • osoba na objektech

   karbonáři a Mladá Itálie
   pamětní deska: Špilberk 1 - chodba expozice /01


  • autor

   Menš, Kal


Aktualizováno: 25. 01. 2016