Internetová encyklopedie dějin Brna

Otakar Žalman

  Otakar Žalman


  • * 15.2.1892 Budapešť (Maďarsko) – † 20.3.1943 Brno, Kounicovy koleje


  • major; válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; armáda


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Sebevraždu spáchal jeden den po svém zatčení po brutálních výsleších gestapa, aby při dalším vyšetřování neprozradil své spolupracovníky v odboji. Svým statečným jednáním tak zachránil nejen je, ale i jejich rodiny.

  • příčina úmrtí

   sebevražda oběšením


  • bydliště

   Brno, Údolní 76


  • vzdělání

   1908–1912 vyšší průmyslová škola v Brně - obor strojní (1912 maturita)

  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1914–1918,
   francouzský válečný kříž,
   revoluční medaile,
   medaile vítězství


  • zaměstnání

   voják z povolání, úředník


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 19, hrob č. 123


  • poznámky

   Po skončení studia byl v letech 1913 až 1914 zaměstnán u firmy Brandt a Lhutic v Brně jako technický úředník. Vojenskou službu v rakousko-uherské armádě nastoupil v roce 1914.
   Po absolvování školy pro výchovu důstojníků pěchoty v záloze odešel v roce 1915 jako jednoroční dobrovolník na ruskou frontu, v témže roce padl do ruského zajetí. Roku 1916 se přihlásil do legií v Borispolu u Kijeva, kde byl přijat do rodícího se úderného praporu jako poručík. Službu nastoupil u 3. úderné roty pod vedením štábního kapitána Žáka (ten v roce 1945 byl ve funkci divizního generála vojenským velitelem v Brně - Menš).
   Od května 1918 se účastnil všech bojů s 3. údernou rotou, v letech 1919 až 1920 bojů na magistrále. Postupně byl povýšen na podporučíka a poručíka ruských legií a v této hodnosti se vrátil do vlasti v srpnu 1920. V témže roce nastoupil službu jako důstojník z povolání (přechodně sloužil v Domažlicích u pluku 27 jako velitel pěší roty, od roku 1921 v Olomouci v hodnosti štábního kapitána, později od roku 1927 jako velitel technické roty v hodnosti majora). Asi v roce 1934 byl přemístěn do Ružomberoku k horskému pluku 2 - byl zástupcem velitele praporu, později velitelem technické roty, v mobilizaci 1938 byl velitelem praporu.
   Po odtržení Slovenska se vrátil koncem března 1939 do Brna. Byl přidělen účtárně Zemského úřadu v Brně, v březnu 1941 byl jako legionář dán do výslužby v hodnosti majora. Od roku 1940 se účastnil ilegálního hnutí, byl tehdy v přímém kontaktu s divizním generálem Lužou, s nímž spolupracoval až do svého zatčení 19. března 1943. Aby neprozradil své spolupracovníky při brutálních výsleších, spáchal hned následující den v Kounicových kolejích sebevraždu.
   V úmrtním protokolu města Brna je zapsán v rubrice povolání jako vězeň (Häftling), místo úmrtí vyplněno „gestapo“, v příčině úmrtí je otazník. Zpopelněn v Krematoriu města Brna 26. 3. 1943.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Vojtěch Boris Luža
   spolupráce v ódboji Miloš Žák
   společně v legiích


  • partneři

   Marie Žalmanová


  • ulice

   Údolní
   bydliště


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96
   místo posledního odpočinku


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš, mát


Aktualizováno: 05. 11. 2017