Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Valenta

  Plukovník generálního štábu in memoriam Jan Valenta


  • * 20.5.1894 Kloboučky (okres Vyškov) – † 21.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


  • válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Kloboučky čp. 85 (rodný dům),
   Brno, Falkensteinerova 46


  • vzdělání

   reálka v Bučovicích

  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1914–1918,
   Řád sokola s meči,
   Revoluční medaile,
   Medaile za Vítězství

  • jiné pocty

   Plukovník generálního štábu in memoriam (1946)


  • zaměstnání

   voják z povolání (podplukovník),
   úředník Zemského úřadu v Brně


  • poznámky

   Narodil se jako syn malorolníka. Po ukončení reálky se přihlásil k vysokoškolskému studiu, které však přerušila první světová válka. Jako desátník - jednoroční dobrovolník 49. pěšího pluku rakousko-uherské armády byl 17. 9. 1915 zajat na ruské frontě u Deražna. Do čs. legie v Rusku zařazen 29. 7. 1916, 1. střelecký pluk, vojín.

   Do vlasti se vrátil v roce 1920 jako štábní kapitán 1. střeleckého pluku Jana Husi. Pokračoval ve službě v československé armádě: nejdříve sloužil v Českých Budějovicích u 1. pluku Jana Husi, poté v Praze a nakonec v Brně na Zemském vojenském velitelství jako náčelník 4. oddělení, nakonec jako náčelník štábu 6. divize.
   Po vzniku protektorátu byl přidělen k Zemskému úřadu v Brně, byl však jako legionář předčasně dán do penze.
   Od počátku okupace se účastnil odbojového hnutí v Obraně národa (zemské velitelství, kraj Brno-město) Petiční výbor Věrni zůstaneme. Zatčen byl 9. října 1941, vězněn v Brně v Kounicových kolejích. Stanným soudem odsouzen k trestu smrti a 21. června 1942 popraven. Zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 22. 6. 1942.
   Podrobně je vylíčena jeho vojenská dráha v publikaci „Vlast a čest byly jim dražší nežli život“.


  • obrazy

   img0228.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   František Boleloucký
   společně odsouzeni stanným soudem a popraveni Božena Brunclíková
   společně odsouzeni stanným soudem a popraveni Antonín Brychta
   společně odsouzeni stanným soudem a popraveni František Čermák
   společně odsouzeni stanným soudem a popraveni Otakar Hubík
   společně odsouzeni stanným soudem a popraveni
   další osoby (5)...


  • partneři

   Helena Valentová


  • děti

   Věra Valentová
   Vladimír Valenta


  • rodiče

   Ondřej Valenta
   Františka Valentová (Zouharová)


  • ulice

   Falkensteinerova
   bydliště (dnes Gorkého)


  • události

   22. 6. 1942
   Zápis popravených v Brně 20. 6. a 21. 6. 1942
   v protokolu uveden pod číslem 2438/u
   21. 6. 1942
   Popravy ve druhém stanném právu v Brně (neděle 21. června)
   jeden z popravených


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 05. 05. 2019

Jan Valenta. MuMB - sbírky, inv. č. 150 292.