Internetová encyklopedie dějin Brna

Simon Fischer

  Simon Fischer


  • * 31.3.1869 Příbram – † před 1928 Brno


  • podnikatel v obuvnictví
   partner osobnosti: Sidonie/Zdeňka Fischerová


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zaměstnání

   Wilhelm Löbenstein, obchodník v Brně požádal roku 1906 Zemský soud o zápis firmy Wilhelm Löbenstein do obchodního rejstříku pro jednotlivce - předmětem podnikání byla tovární výroba plstěné obuvi se sídlem na Josefově (nyní Bratislavská ulice) č. 7,
   téhož roku do firmy vstoupil jako veřejný společník Simon Fischer, obchodník v Brně a firma byla zapsána do obchodního rejstříku mezi společnostmi pod stejným názvem,
   Simon Fischer jako zeť Wilhelma Löbensteina nechal zapsat manželskou smlouvu se Sidonií Löbensteinovou, která mu přinesla věnem 12 000 Korun,
   roku 1924 z firmy vystoupil,
   výroba plstěné obuvi byla provozována v Silniční ulici (nyní Hybešova) č. 21


  • prameny, literatura


  • osoby

   Wilhelm Löbenstein
   společník firmy


  • partneři

   Sidonie/Zdeňka Fischerová (Löbensteinová)
   sňatek: 1906


  • děti

   Gertrude Löbensteinová (Fischerová)


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 26. 03. 2020