Internetová encyklopedie dějin Brna

Vladimír Večerek

  Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA


  • * 14.9.1961


  • veterinární lékař; rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno


  • národnost

   česká


  • vzdělání

   Vysoká škola veterinární v Brně (1985 promoce),
   v roce 1988 složil atestaci I. stupně a v roce 1990 atestaci II. stupně (v roce 1991 obhájil disertační práci, v roce 1992 habilitoval a v roce 2005 byl jmenován profesorem)


  • zaměstnání

   1985–1987 veterinární lékař ve Státním veterinárním ústavu v Jihlavě,
   od roku 1987 vysokoškolský učitel na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno,
   od roku 1994 přednosta Ústavu veřejného veterinárního lékařství a veřejného zdraví,
   1994–1997, 2000–2003 a 2003–2004 děkan Fakulty veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno,
   1. 2. 2006 byl jmenován prezidentem republiky rektorem Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

  • odborné a zájmové organizace

   v roce 1999 zvolen předsedou Akademického senátu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (tuto funkci vykonával do roku 2000, kdy byl jmenován jmenován děkanem fakulty)


  • události

   15. 10. 2013
   Slavnostní otevření Centra diagnostiky zoonóz VFU Brno
   rektor VFU Brno
   8. 3. 2012
   Slavnostní otevření Studijního a informačního centra VFU Brno
   rektor VFU Brno
   8. 10. 2010
   Otevřena Klinika chorob prasat Fakulty veterinárního lékařství
   rektor Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně
   14. 1. 2010
   Jmenování rektora VFU Brno
   rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
   10. 11. 2008
   Oslavy 90. výročí vzniku Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
   rektor VFU Brno

   další události (4)...


  • autor

   Jis


Aktualizováno: 03. 07. 2018