Internetová encyklopedie dějin Brna

Vladimír Kluska

    Prof. MUDr. Vladimír Kluska


    • * 29.8.1909 Čebín (okr. Brno-venkov) – † 28.9.2001


    • pediatr, infektolog, přednosta Kliniky dětských infekčních nemocí


    • zajímavé okolnosti

      zakladatel moravské dětské infekciologie


    • vzdělání

      1920–1928 Reformní reálné gymnázium v Tišnově,
      LF MU v Brně (1935 promoce),
      1947 pediatrický sjezd a studijní pobyt v New Yorku,
      5. 4. – 31. 7. 1948 kurz sociální pediatrie UNICEF v Paříži

    • jiné pocty

      Velká pamětní bronzová medaile UJEP (1974)


    • dílo

      zobrazit


    • zaměstnání

      1937–1939 sekundární lékař nemocnice ve Zlíně,
      1. 7. 1939 – 1940 lékař na Dětské klinice LF MU v Brně (v době okupace dětské oddělení Zemské nemocnice),
      1940 novorozenecké oddělení Zemské porodnice na Obilním trhu,
      1. 10. 1940 – 31. 5. 1945 pomocná vědecká síla a poté asistent dětského oddělení Zemské nemocnice,
      1. 6. 1945 – 28. 2. 1946 asistent Dětské kliniky LF MU v Brně,
      1. 3. 1946 – 1947 vedl Dětskou kliniku Palackého univerzity v Olomouci,
      od roku 1947 asistent Dětské kliniky LF MU v Brně a ordinář novorozeneckého oddělení fakultní porodnice v Brně,
      přednášky sociální pediatrie na Vysoké škole sociální v Brně,
      od roku 1951 primář infekčního oddělení Fakultní dětské nemocnice v Brně,
      od roku 1968 přednosta Kliniky dětských infekčních nemocí

    • odborné a zájmové organizace

      člen výboru pediatrické společnosti,
      jednatel Moravsko-slezské pediatrické společnosti,
      zakládající člen výboru infekční sekce, člen redakční rady Československé pediatrie,
      předseda atestační komise pro dětské lékaře na Moravě


    • hrob

      Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 9, hrob č. 295–296


    • poznámky

      Od roku 1951 nemohl přednášet na univerzitách. Záminkou bylo náboženské založení, malá ideologická vyspělost a údajný styk s českými emigrantskými kruhy v Paříži. V červnu 1949 byl pro to dokonce souzen. Soud ho sice zprostil viny, vyučovat ale nadále nesměl. Navíc byl diskvalifikován z konkurzního řízení na přednostu I. a II. dětské kliniky, přestože vědeckou kvalifikací i morálkou byl vhodným kandidátem. Byl poškozen v osobním, vědeckém i společenském životě. V roce 1956 bylo dokonce požadováno jeho nové habilitační řízení.
      Roku 1968 navrhla rehabilitační komise návrat doc. Klusky na lékařskou fakultu do funkce přednosty dětské infekční kliniky a také jeho jmenování mimořádným profesorem. Následné období normalizace, však profesuru znemožnilo.
      Prosadil zřízení kliniky dětských infekčních chorob. Vybudoval novorozenecké oddělení v porodnici na Obilním trhu.
      Organizoval mezinárodní pediatrické sjezdy v Brně a také dnes tradiční Pediatrické dny dětské nemocnice. Inicioval rekonstrukci brněnské dětské nemocnice a stavbu nového pavilonu pro kliniku dětských infekčních chorob.


    • prameny, literatura

      zobrazit


    • osoby

      Otakar Teyschl
      spolupracovník


    • stavby

      Ústřední hřbitov města Brna
      Vídeňská 96
      místo posledního odpočinku


    • autor

      mát


Aktualizováno: 05. 01. 2019