Internetová encyklopedie dějin Brna

Simeon Romportl

  Doc. PhDr. Simeon Romportl, CSc.


  • * 3.2.1931 – † 17.9.2011


  • český lingvista, vysokoškolský pedagog


  • vzdělání

   Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (dnes Masarykovy univerzity:
   - 1953: čeština, ruština
   - 1966: angličtina
   - 1966: archivnictví
   - 1967: obecná jazykověda (titul PhDr.)
   - 1972: norština


  • zaměstnání

   od roku 1967 - odborný asistent na Pedagogické fakultě UJEP (dnes Masarykova univerzita), od roku 1989 docent


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 17, hrob č. 506–507


  • poznámky

   centrem jeho vědeckého zájmu byla ontologie jazyka a metodologie jazykovědy


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   APe


Aktualizováno: 02. 11. 2019