Internetová encyklopedie dějin Brna

Wilhelm Dwořak

  Ing. arch. Wilhelm Dwořak


  • * 15.5.1857 Brno – † 19.1.1938 Salcburk (Rakousko)


  • architekt, inženýr, pedagog, pracovník v oboru památkové péče


  • zajímavé okolnosti

   představitel národně orientované neorenesance, vycházející z tradice severských hansovních měst; podílel se na asanaci brněnského centra


  • čestný občan

   městská část Brno-Tuřany


  • vzdělání

   1868–1875 Státní vyšší reálka v Brně,
   1875–1880 architektura na Německé vysoké škole technické (Deutsche technische Hochschule) v Brně

  • jiné pocty

   rytíř Řádu císaře Františka Josefa I.


  • dílo

   VÝBĚR Z DÍLA:

   1885–1886
   restaurování kostela Nanebevzetí P. Marie, Brno, Mendlovo náměstí (s H. von Schmidtem pod vedením Augusta Prokopa)

   1886–1887
   nájemné domy, Brno, Obilný trh 5, 6, 7

   1887
   nájemné domy, Brno, Lužánecká 8, 10

   1887–1891
   Německá státní průmyslová škola, Brno, náměstí 28. října 1/Kudelova 8 (s W. von Dodererem a A. Prastdorferem)

   1887–1888
   restaurování kostela Zvěstování P. Marie, Brno-Tuřany

   1888
   nájemný dům, Brno, Jaselská 5

   1888
   nájemné domy, Brno, Grohova 24, 26, 28

   1888–1889
   vila, Ketzelsdorf(?), Čechy

   1889–1890
   nájemný dům, Brno, Grohova 10

   1890–1895
   nájemné domy, Brno, Masarykova 25, 27

   1891
   nájemné domy, Brno, Lidická 85, 87

   1891–1892
   obecná škola, Brno-Chrlice

   1894–1898
   restaurování farního kostela Povýšení Sv. Kříže, Rajhrad

   1896–1897
   nájemné domy, Brno, Pekařská 58, 60, 62

   1897–1898
   věž kostela Sv. Jana Křtitele, Štramberk

   1898
   nájemné domy, Brno, Masarykova 25, 27

   1899–(?)
   restaurování(?) kostela sv. Benedikta, Pustiměř u Vyškova.


  • zaměstnání

   1881–1885 asistent pro pozemní stavitelství, architekturu a dějiny umění na Německé vysoké škole technické v Brně,
   od roku 1885 učil na Státní průmyslové škole v Brně (1904–1909 přednosta jejího stavebního oddělení),
   1909–1920 ředitel Státní průmyslové školy v Salcburku

   1885–1909 suplent, od roku 1889 řádný profesor na Německé státní průmyslové škole v Brně

   1893–1909 konzervátor památkové péče II. sekce pro okres Boskovice, Kroměříž, Nové Město na Moravě, Prostějov, Vyškov, Tišnov, Velké Meziříčí a město Kroměříž

   1909–1920 ředitel na Státní průmyslové škole v Salzburku, kde založil oddělení pro elektrotechniku

   v roce 1911 jmenován vládním radou (Regierungsrat)

   v roce 1920 odešel do penze


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • stavby

   Střední průmyslová škola stavební
   Kudelova 8/1855
   spoluautor výzdoby budovy
   Nájemné domy H. Olbertha
   Obilní trh 5, 6, 7/311–313
   autor návrhu průčelí stavby


  • autor

   Lk, Jord


Aktualizováno: 10. 05. 2018