Internetová encyklopedie dějin Brna

Liselotte Lamačová

  Ing. arch. Liselotte Lamačová


  • * 1.4.1911 Brno


  • architektka
   dítě osobnosti: akad. arch. Ing. Bohumír František Antonín Čermák


  • rodné jméno

   Čermáková


  • bydliště

   Brno, Cyrilská 8


  • vzdělání

   II. státní průmyslová škola v Brně (1930 maturita),
   ČVŠT v Brně - odbor architektury a pozemního stavitelství (2. státní zkouška v roce 1937)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   architektka


  • prameny, literatura


  • rodiče

   Bohumír František Antonín Čermák
   Markéta Čermáková (Fornerová)


  • sourozenci

   Traute Kafková (Čermáková)


  • ulice

   Cyrilská
   bydliště (doloženo v roce 1930)


  • autor

   Lk, blat


Aktualizováno: 09. 10. 2017