Internetová encyklopedie dějin Brna

Bernardina Drgáčová

  Bernardina Drgáčová


  • * 18.5.1887 Krhov (dnes Bojkovic, okres Uherské Hradiště) – † 12.8.1951 Brno


  • ředitelka čsl. dětských ozdravoven M. Steyskalové v Crikvenici


  • bydliště

   Brno, Falkensteinerova 35


  • jiné pocty

   její pamětní deska se nachází v parku kolem léčebného zařízení v Crikvenici


  • zaměstnání

   dozorkyně a správkyně v ženské útulně v Brně, prošla i různými pobočkami a od 5. 1. 1911 vedla ozdravovnu v Crikvenici, nakonec se stala ředitelkou celého komplexu ozdravoven


  • čestný hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 39, hrob č. 130


  • poznámky

   Do Brna přišla jako polosirotek ve věku 15 let a stala se chovankou ženské útulny. V duchu myšlenky Marie Steyskalové, která se snažila z původních chovanců posléze získat i platné spolupracovníky, i Bernardina Drgáčová prošla různými funkcemi v ústavu a nakonec dosáhla funkce ředitelky ozdravoven v Crikvenici.
   Poprvé odcestovala do Crikvenice s výpravou dětí 5. 1. 1911, od té doby věnovala všechny své síly vedení „kolonie“, jak se tehdy pouze pronajaté objekty označovaly. V promluvě, kterou pronesla Marie Steyskalová dne 4. 4. 1923 při slavnostním otevření vily Miloslava v Crikvenici, vysoce ocenila práci Bernardiny Drgáčové, kterou přátelsky nazývala Bertou: „Přes 3000 dětí děkuje kolonii naší za své uzdravení. Zajisté mnohé z nich dnes vděčně vzpomínají na sl. správkyni a přejí jí ze srdce, že konečně vešla do místností krásných, účelně zbudovaných, na nichž ona má velkou zásluhu.“
   Po druhé světové válce byla oceněna za ochranu čs. majetku v zahraničí československou vládou a jugoslávskou vládou za účast v protifašistickém odboji na území tohoto státu.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Marie Steyskalová
   spolupracovnice


  • ulice

   Falkensteinerova
   bydliště po příchodu do Brna (dnes Gorkého, zde bydlela po návratu z Crikvenice) Pekařská
   místo úmrtí (dům č. 53, nemocnice u sv. Anny)


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 30. 12. 2018