Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Kalendovský

  prof. Ing. Jan Kalendovský


  • * 3.12.1911 Rychnov nad Kněžnou – † 26.9.1998 Brno


  • vysokoškolský pedagog; děkan FE VUT v Brně
   dítě osobnosti: Otto Kalendovský


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   podnikl několik studijních cest (Francie, Polsko, Skandinávie)


  • bydliště

   Rychnov nad Kněžnou,
   Praha,
   Brno


  • vzdělání

   IV. česká státní reálka v Brně (ukončeno v roce 1930 s vyznamenáním),
   doplňovací maturita z latiny na reálném gymnáziu v Rychnově nad Kněžnou,
   Vysoká škola technická Dra Edvarda Beneše - odbor strojního inženýrství a elektroinženýrství (2. státní zkouška v roce 1935),
   studium práv (pouze 2 semestry, studium ukončeno v roce 1937),
   od roku 1953 profesor vysokoreflekční techniky

  • vyznamenání a pocty

   v roce 1954 uděleno vyznamenání Za vynikající práci


  • dílo

   - KALENDOVSKÝ Jan, Julius STRNAD. Fotoelektrické články a jejich použití v technické praxi. Praha: Elektrotechnický svaz českomoravský. 1945,1. vydání, 288 s.


  • zaměstnání

   1. 10. 1935 – 28. 8. 1937 prezenční vojenská služba,
   1937–1940 asistent při Ústavu slaboproudé elektrotechniky při Vysoké škole technické Dra Edvarda Beneše v Brně,
   1940–1950 referent pro vysokofrekvenční techniku ve Fyzikálním výzkumu v Praze - nejprve pod Škodovými závody, později jako národní podnik Československé závody kovodělné a strojírenské v Praze, Československé závody těžkého strojírenství v Praze, Výzkumné ústavy československého strojírenství v Praze,...
   1950–1951 hlavní redaktor ESČ v Praze,
   1951 hlavní redaktor Technicko-vědeckého vydavatelství v Praze,
   1951–1959 Vojenská technická akademie v Brně

   od roku 1959 FE VUT v Brně:
   - vedoucí Katedry radiotechniky (1958–1970), Katedry linkové techniky (1958–1967) a Katedry měřicí techniky a automatizace (1958–1964)
   - v letech 1959–1962 a 1966–1970 děkan


  • prameny, literatura


  • osoby

   Václav Bubeník
   profesor Ústavu slaboproudé elektrotechniky při Vysoké škole technické Dra Edvarda Beneše v Brně


  • partneři

   Jarmila Kalendovská (Kučerová)


  • děti

   Jan Kalendovský
   Jiřina Pavlíčková (Kalendovská)


  • rodiče

   Marie Kalendovská
   Otto Kalendovský


  • sourozenci

   Marie Kalendovská
   Jaroslav Kalendovský
   Otto Kalendovský


  • autor

   Studentský záznam


Aktualizováno: 18. 09. 2018