Internetová encyklopedie dějin Brna

Stanislav Kratochvil

  prof. Ing. Dr. Stanislav Kratochvil, DrSc.


  • * 6.6.1907 Brno – † 3.3.1988 Brno


  • vysokoškolský profesor, děkan (1952–1953) a vedoucí katedry hydrotechniky (1952–1963) na FAST VUT v Brně


  • bydliště

   Brno-Žabovřesky, Nárožní 1


  • vzdělání

   1930 vykonána 2. státní zkouška na české technice v Brně (odbor inženýrského stavitelství),
   1936 doktorát technických věd,
   s účinností od 1. 10. 1945 jmenován profesorem

  • vyznamenání a pocty

   státní vyznamenání Za vynikající práci (1956)


  • dílo

   publikace:
   - Hydraulika (1952)
   - Podzemní vodní elektrárny (1952)
   - Využití vodní energie (1956)
   - Nádrže a přehrady (1961)


  • zaměstnání

   od 10. 6. 1930 Zemský úřad v Brně - technický úředník,
   od 1. 10. 1945 Slovenská vysoká škola technická v Bratislavě - zde od 21. 6. 1946 vedoucí II. ústavu vodního stavitelství a hospodářství na fakultě inženýrského stavitelství a od 10. 11. 1950 ustanoven vedoucím katedry hydrotechniky, ve školním roce 1950/51 proděkanem a 1951/52 děkanem tamtéž
   od 1. 3. 1952 do 1972 Vysoká škola stavitelství v Brně (poté FAST VUT v Brně) - zde vedoucí katedry hydrotechniky 1952–1963, děkan (1952–1953) a proděkan (1954–1957) a současně (1952 – 31. 8. 1971) ředitel Laboratoří vodních staveb (od roku 1956 laboratoře převedeny ve Vědecko-výzkumný ústav vodního stavitelství a hospodářství)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Marie Kratochvílová (Hořínková)
   sňatek: 25. 9. 1937, Brno-Staré Brno (kostel Nanebevzetí Panny Marie)


  • rodiče

   Stanislav Kratochvíl
   Josefa Kratochvílová (Masáková)


  • ulice

   Nárožní
   bydliště doložené v roce 1937


  • autor

   blat, Menš


Aktualizováno: 06. 12. 2018