Internetová encyklopedie dějin Brna

Vladimír Drahoš

  prof. Ing. Vladimír Drahoš, CSc.


  • * 3.6.1925 Třebíč – † 28.6.1978 Brno


  • spoluzakladatel oboru elektronové mikroskopie v Československu, vedoucí odd. elektronové optiky Ústavu přístrojové techniky ČSAV, ředitel sekce elektronové mikroskopie Čs. biologické společnosti, člen vědeckých rad řady institucí; profesor na Elektrotechnické fakultě VUT v Brně


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR


  • zajímavé okolnosti

   Jeho výborné znalosti jazyků (angličtina, francouzština, němčina a ruština) zásadně pomohly při získávání kontaktů se zahraničními špičkovými vědci z oboru - s prof. Ernstem Ruskou (držitelem Nobelovy ceny 1986), prof. V. E. Cosslettem a dalšími, zvláště při organizaci Čs konference el. Mikroskopie v roce 1959.
   Ke spolupracovníkům prof. Drahoše patřili: prof. Ing. Armin Delong, Ing. Ladislav Zobač, Jan Speciálný, Stanislav Dobeš, a další.


  • vzdělání

   gymnázium Třebíč (1945 maturita),
   1945–1949 Vysoké učení technické v Brně,
   od 1. 3. 1954 vědecký aspirant pro obor elektronové optiky, 1957 titul CSc., 1964 titul DrSc., 1968 jmenován profesorem

  • vyznamenání a pocty

   Řád práce (1953) za konstrukci prvního čs. elektronového mikroskopu,
   Státní cena Klementa Gottwalda za vědecké a konstrukční práce v oboru elektronové mikroskopie


  • zaměstnání

   od roku 1950 Výzkumné středisko Tesly při Ústavu teoretické a experimentální elektrotechniky VUT v Brně,
   od roku 1960 ÚPT ČSAV Brno (od 1. 1. 1975 zástupce ředitele)

  • odborné a zájmové organizace

   člen vědecké rady Société francaise de Microscopie Electronique,
   člen vědecké rady Mezinárodního centra el. mikroskopie v Halle/Saale


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 106, hrob č. 531/532


  • poznámky

   Vladimír Drahoš aktivně hrál na klavír i tahací harmoniku.
   Syn Vladimír vystudoval medicínu.

   Podkladem pro toto heslo, za jehož přípravu děkujeme panu Jiřímu Kalovi, byly níže uvedené prameny:
   - časopis Slaboproudý obzor, 1964
   - Československý časopis pro fyziku, ČSAV, 1978
   - interní zpráva Historie vzniku ÚPT ČSAV
   - Elektronový mikroskop v Č(SS)R očima pamětníka, L. Zobač
   - osobní vzpomínky a fotografie, archiv J. Kaly.


  • obrazy

   img19499.jpg img19500.jpg img19501.jpg img19502.jpg img19503.jpg img19504.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Armin Delong
   spolupracovník Ladislav Zobač
   spolupracovník


  • autor

   Jis


Aktualizováno: 10. 04. 2017

Vladimír Drahoš (rok 1959). Fotografii ze svého archívu pro naši encyklopedii poskytl pan Jiří Kala, děkujeme.