Internetová encyklopedie dějin Brna

Peter Schneider

  prof. Ing. Peter Schneider, DrSc.


  • * 31.1.1937 Košice (Slovensko) – † 25.5.2014 Brno


  • vysokoškolský učitel na Fakultě strojní (později Fakultě strojního inženýrství) Vysokého učení technického v Brně


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   od 1. 6. 1974 tajemník katedry,
   1. 5. až 30. 8. 1982 vedlejší pracovní činnost pro Povážské chemické závody, n. p. Žilina


  • vzdělání

   Průmyslová škola strojnická Brno (30. 6. 1956 maturita)

   Fakulta strojní VUT v Brně:
   - 31. 10. 1961 titul Ing.
   - 12. 12. 1969 titul CSc. (udělen na zasedání Vědecké rady FS VUT v Brně)
   - 1. 10. 1978 docent pro obor stavba výrobních strojů a zařízení
   - 10. 9. 1991 titul DrSc. (udělen na zasedání Vědecké rady ČVUT v Praze)
   - 1. 5. 1995 jmenován profesorem pro obor procesní inženýrství


  • zaměstnání

   od roku 1961 působil na Katedře chemických zařízení FS VUT v Brně:
   - 1. 12. 1961 až 30. 11. 1964 asistent
   - 1. 12. 1964 až 31. 10. 1978 odborný asistent
   - od 1. 11. 1978 docent
   - od 1. 5. 1995 profesor

   1. 1. 1990 až 31. 1. 1991 proděkan pro zahraniční styky na FS VUT v Brně


  • poznámky

   ovládal ruštinu, němčinu, angličtinu


  • obrazy

   img19518.jpg img19519.jpg


  • prameny, literatura

   Archivní pramen
   "Schneider Petr"


  • autor

   skr


Aktualizováno: 27. 02. 2017

Peter Schneider. Archiv VUT v Brně, Sbírka fotografií, Peter Schneider.