Internetová encyklopedie dějin Brna

Karel Petr

  prof. PhDr. Karel Petr, RNDr. h. c.


  • * 14.6.1868 Zbyslav u Čáslavi – † 14.2.1950 Praha


  • jeden ze zakladatelů novodobé české matematiky; čestný doktor Masarykovy univerzity a Univerzity Karlovy


  • zajímavé okolnosti

   zasloužil se mj. o vydávání Bolzanových spisů


  • vzdělání

   gymnázium v Čáslavi a v Chrudimi,
   matematika a fyzika na pražské univerzitě (1893 zkoušky učitelské způsobilosti pro vyučování matematiky a fyziky na středních školách, 1902 habilitace pro vyšší analýzu, 1903 mimořádný profesor, 1908 řádný profesor)

  • čestný doktorát

   Univerzita Karlova (1938),
   Masarykova univerzita (1938)

  • jiné pocty

   jeho portrét je na Oborové matematické medaili JČMF a známka František Záviška (1879–1945) a Karel Petr (1868–1950) z roku 1962


  • dílo

   práce z oblasti analytické teorie čísel, teorie algebraických forem, numerické matematiky a geometrie


  • zaměstnání

   1893–1900 profesor na středních školách v Chrudimi, Brně, Přerově a Olomouci,
   1900–1903 II. české gymnázium v Brně,
   1902 docent matematické analýzy na české technice v Brně,
   1903–1938 profesor matematiky na Univerzitě Karlově (1920/1921 děkan její Přírodovědecké fakulty, 1925/1926 rektor)

  • odborné a zájmové organizace

   Česká akademie věd a umění,
   Královská česká společnost nauk,
   Československá národní rada badatelská,
   Jednota českých matematiků a fyziků (1909 čestný člen)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • autor

   Kal


Aktualizováno: 11. 06. 2018