Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Dancinger

  R. D. Josef Dancinger


  • * 8.7.1924 Moravské Budějovice – † 18.11.1977 Brno


  • římskokatolický kněz, dómský farář, vikář a konzistorní rada na Petrově v letech 1954–1967


  • vzdělání

   po středoškolských studiích absolvoval teologické učiliště v Brně,
   16. 4. 1950 vysvěcen na kněze v brněnské katedrále


  • zaměstnání

   po skončení vojenské služby u PTP nastoupil jako kaplan v Lomnici u Tišnova,
   1954–1967 v Brně jako dómský farář, vikář a konzistorní rada,
   15. 11. 1967 – 31. 10. 1969 farář v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Židenicích,
   1. 11. 1969 – 18. 11. 1977 farář v Kostele sv. Vavřince v Řečkovicích


  • hrob

   kněžský hrob na Řečkovickém hřbitově, skup. 4, hrob č. 1–5


  • poznámky

   Za svého působení v Židenicích bohužel nebyl akceptován částí židenických farníků, kteří si přáli po smrti P. Josefa Grosse za faráře P. Františka Baťku. Po řadě písemných i ústních intervencí bylo toto dvouleté a pro židenické farníky zahanbující období ukončeno 31. 10. 1969 přeložením J. Dancingera do Řečkovic, kde působil až do své smrti. V Řečkovicích s pomocí mnoha farníků uskutečnil rozsáhlé a tehdy velmi důležité úpravy kostela a fary.
   Vždy byl skvělým kazatelem a obětavým zpovědníkem. Jeho rané působení bylo ale charakteristické také velkou přísností, s níž plnil kněžské povinnosti a totéž rázně vyžadoval u druhých. Ne vždy proto zpočátku nacházel přímou cestu k srdcím lidí, zejména těch mladších. On se však poctivě snažil poznávat sebe i ostatní, duchovně růst a zdokonalovat. Krátkodobého uvolnění totalitního režimu dokázal využít především k práci s mládeží.
   Zemřel náhle 18. listopadu 1977 při výkonu kněžské služby v brněnském krematoriu.


  • prameny, literatura


  • osoby

   František Xaver Baťka
   spolubratr v kněžské službě Josef Gross
   spolubratr v kněžské službě


  • stavby

   Kostel sv. Cyrila a Metoděje
   Gajdošova 99/2684
   místo jeho působení v duchovní správě v letech 1967–1969
   Kostel sv. Vavřince
   Palackého náměstí
   místo jeho působení v duchovní správě v letech 1969–1977
   Katedrála sv. Petra a Pavla
   Petrov
   místo jeho vysvěcení na kněze a působení v duchovní správě v letech1954–1967
   Řečkovický hřbitov
   Úlehle
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Ma


Aktualizováno: 25. 12. 2018