Internetová encyklopedie dějin města Brna

Jiří Zlatuška

  prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.


  • * 15.9.1957 Brno


  • profesor informatiky, zakladatel Fakulty informatiky Masarykovy univerzity, v letech 1998–2004 rektor Masarykovy univerzity v Brně


  • zajímavé okolnosti

   Během střední školy se intenzívně věnoval činnosti na brněnské Hvězdárně a planetáriu M. Koperníka na Kraví hoře, kde ještě jako středoškolský student publikoval dvě popularizační brožurky o kosmologii a černých děrách a na toto téma pravidelně přednášel v cyklu přednášek pro veřejnost.
   V roce 1994 založil na Masarykově univerzitě Fakultu informatiky, v jejímž čele stál až do roku 1998, kdy byl zvolen rektorem Masarykovy univerzity.


  • vzdělání

   základní škola s rozšířenou výukou jazyků (ruština a angličtina),
   gymnázium tř. Kpt. Jaroše (přírodovědná větev),
   1977–1981 PřF MU v Brně - obor matematická informatika a teoretická kybernetika


  • zaměstnání

   od roku 1987 zástupce ředitele pro vědeckovýzkumnou činnost Ústavu výpočetní techniky MU - zde pracoval jako vědecký a odborný pracovník již během studií,
   1988–1999 působil jako hostující Associate Professor na Department of Computer and Information Sciences na Universitě v americkém Delaware,
   od roku 1998 člen Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj,
   1998–2004 rektor Masarykovy univerzity v Brně,
   v roce 2002 zvolen do Parlamentu České republiky (jako nezávislý za strany LiRa),
   děkan Fakulty informatiky Masarykovy univerzity (od roku 2004),
   od roku 2006 člen Zastupitelstva města Brna (Brno 2006 - Tým Jiřího Zlatušky)

  • odborné a zájmové organizace

   - v roce 1996 získal prestižní americké Eisenhowerovo stipendium a poté se stal výkonným předsedou českého nominačního výboru a členem Mezinárodního poradního sboru Eisenhowerových stipendií, nadace, jejímiž předsedy bylo mj. několik bývalých amerických presidentů,
   - v letech 1994–1998 působil jako člen a v závěru i jako předseda českého výboru Programu podpory vysokoškolského vzdělávání Sorosovy Nadace pro otevřenou společnost


  • obrazy

   img14735.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "Kalendárium Masarykovy univerzity 1919 - 2019"
   "Akademický senát Masarykovy univerzity volil rektora"


  • rodiče

   Zdeněk Zlatuška
   Hana Zlatušková


  • sourozenci

   Zdeněk Zlatuška
   Hana Zlatušková


  • události

   17. 10. 2012
   Slavnostní poklep základního kamene dostavby Fakulty informatiky Masarykovy univerzity
   zakladatel fakulty
   26. 4. 2011
   Zvolení nového rektora Masarykovy univerzity
   jeden z kandidátů na funkci rektora MU
   17. 3. 2007
   Oslavy 100. výročí založení akvaristického spolku CYPERUS
   člen senátu Parlamentu České republiky
   22. 11. 2004
   Oficiální zahájení výstavby Univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích
   emeritní rektor Masarykovy univerzity
   24. 10. 2003
   Předání cen „Osobnost Brno-Židenice 2003“
   účastník slavnosti

   další události (15)...
   14. 5. 2002
   Slavnostní otevření novostavby knihovny Filozofické fakulty a Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
   rektor Masarykovy univerzity
   1. 1. 2002
   Zřízení Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity
   rektor Masarykovy univerzity
   25. 9. 2001
   Slavnostní otevření Anatomického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
   rektor Masarykovy univerzity
   25. 9. 2001
   Slavnostní otevření Národního centra pro výzkum biomolekul PřF MU
   rektor Masarykovy univerzity
   22. 6. 2001
   Slavnostní otevření nového pavilonu Patologicko-anatomického ústavu
   rektor Masarykovy univerzity v letech 1998–2004
   2. 3. 2001
   Návštěva prezidenta Slovenské republiky Rudolfa Schustera
   rektor Masarykovy univerzity
   20. 6. 2000
   Slavnostní otevření zrekonstruované budovy Lékařské fakulty na Komenského náměstí
   rektor Masarykovy univerzity
   19. 6. 2000
   Odhalení pamětní desky na pobyt T. G. Masaryka
   rektor Masarykovy univerzity
   3. 5. 2000
   Udělení Velké zlaté medaile Masarykovy univerzity Gilbertu Guillaumovi
   rektor Masarykovy univerzity
   23. 2. 2000
   Návštěva prezidenta Polské republiky
   rektor Masarykovy univerzity
   1. 10. 1999
   Konference "1998: Václav Havel – dramatik" na Masarykově univerzitě
   rektor MU
   30. 9. 1999
   Slavnostní setkání představitelů města Brna s brněnskou akademickou obcí
   rektor Masarykovy univerzity
   13. 9. 1999
   Slavnostní otevření Fakulty informatiky Masarykovy univerzity
   rektor Masarykovy univerzity
   10. 5. 1999
   Odhalení pomníku Otakaru Borůvkovi
   rektor Masarykovy univerzity
   4. 10. 1994
   Slavnostní otevření Fakulty informatiky Masarykovy univerzity
   děkan FF MU


  • autor

   Jis


Aktualizováno: 26. 12. 2018

Jiří Zlatuška. Zdroj: www.muni.cz.