Internetová encyklopedie dějin Brna

Dobroslav Krejčí

  prof. JUDr. Dobroslav Krejčí


  • * 10.1.1869 Humpolec (okres Pelhřimov) – † 24.7.1936 Brno, nemocnice Milosrdných bratří


  • první předseda Státního úřadu statistického, profesor statistiky na brněnské právnické fakultě, v letech 1935–1936 rektor Masarykovy univerzity v Brně


  • nej...

   Československo: první předseda Státního úřadu statistického

  • zajímavé okolnosti

   stal se prvním rektorem, který byl nositelem insignií, které Masarykově univerzitě věnoval T. G. Masaryk

  • příčina úmrtí

   zápal plic


  • bydliště

   Brno, Dra Bedřicha Macků 68


  • vzdělání

   gymnázium v Pelhřimově a v Hradci Králové,
   Právnická fakulta České univerzity v Praze (1891 titul JUDr.),
   1909 docent zemědělské statistiky na České vysoké škole technické v Praze,
   1920 řádný profesor statistiky na Masarykově univerzitě v Brně


  • dílo

   Kromě statistiky teoretické i praktické se zabýval také ústavním a správním právem a národním hospodářstvím.
   V letech 1905–1918 redigoval Zprávy Zemského statistického úřadu Království Českého. Byl hlavním redaktorem Slovníku národohospodářského, sociálního a politického.

   Seznam vědeckých prací Dobroslava Krejčího je uveřejněn v publikaci Františka Weyra, Dobroslav Krejčí. Praha 1937, s. 49–55.


  • zaměstnání

   1892–1897 advokátní koncipient,
   1898–1919 Zemská statistická kancelář království Českého,
   1919–1920 Státní úřad statistický,
   1920–1936 PrF MU - profesor statistiky,
   ředitel národohospodářského semináře, předseda komise pro státní zkoušky státovědecké,
   1924–1925 a 1931–1932 děkan,
   statistiku přednášel i na Vysoké škole zemědělské v Brně (1920–1935) a na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě (1923–1932)

  • odborné a zájmové organizace

   Česká akademie věd a umění,
   Mezinárodní ústav statistický,
   Institut des Sciences administratives de Roumanie,
   Československá akademie zemědělská,
   Československá statistická společnost,
   Econometric Society,
   Kaunicovy studentské koleje (místopředseda),
   Sdružení pro Společnost národů (iniciátor ustavení brněnské pobočky),
   Sbor sociální péče o československé vysokoškolské studentstvo v Brně (1935 jmenován prvním čestným členem),
   Československý akademický spolek Právník (čestným členem jmenován 13. 11. 1928)


  • poznámky

   Masarykova univerzita se se svým rektorem rozloučila 27. 7. 1936 dopoledne ve vstupní síni rektorátu, poté byl zemřelý převezen ke zpopelnění do Krematoria města Brna


  • obrazy

   img10187.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Otakar Peterka
   prof. Krejčí byl svědkem při sňatku dr. Peterky


  • partneři

   Marie Krejčová (Ledvinová)
   sňatek: 19. 2. 1901, Praha (kostel sv. Štěpána)


  • děti

   Jaroslav Krejčí
   Zdeněk Krejčí


  • rodiče

   Josef Krejčí
   Karolina Krejčí (Marešová)


  • ulice

   Talgasse + Dr-Bedřich-Macků-Gasse - Údolní + Dra Bedřicha Macků
   bydliště (dnes Údolní)


  • události

   13. 6. 1936
   První návštěva dr. Edvarda Beneše ve funkci prezidenta republiky
   rektor univerzity Masarykovy univerzity
   21. 6. 1928
   Ustavení spolku Sbor sociální péče o československé vysokoškolské studentstvo v Brně
   zástupce MU
   8. 12. 1919
   Založení spolku Český akademický spolek Právník
   v roce 1928 jmenován čestným členem


  • autor

   Kal


Aktualizováno: 10. 04. 2019

Prof. Dr. Dobroslav Krejčí. Zdroj: XXVIII. výroční zpráva o činnosti spolku Kaunicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně za správní rok 1936, V Brně 1937, nestránkováno.