Internetová encyklopedie dějin Brna

Zdeněk Pokorný

  Doc. RNDr. Zdeněk Pokorný, CSc.


  • * 27.12.1947 Brno – † 5.12.2007 Brno


  • astronom, ředitel brněnské hvězdárny


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   Za působení Zdeňka Pokorného začala brněnská hvězdárna vydávat užitečnou a oblíbenou vzdělávací literaturu „Kapitoly z astrono­mie“ nebo programy (nejen čistě astronomické) pro kalkulátory. Astronomické vzdělávání se také stalo jeho životním posláním.
   Působil i ve výzkumu během své disertace o planetě Jupiter. Organizoval po­zo­rování proměnných hvězd a letní praktika v tomto oboru.
   Pro vývoj hvězdárny byl přelomem jeho dvouletý kurs astronomie s důmyslnými, pečlivě připravenými lekcemi, psaný jeho úhledným krasopisem a doprovázený řadou kreseb.


  • vzdělání

   Přírodovědecká fakulta UJEP (dnes Masarykova univerzita) v Brně - obor fyzika


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1970–1972 Lidová hvězdárna v Prostějově (ředitel),
   1972–2007 Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně (2002–2007 ředitel),
   po roce 1989 přednášel se Zdeňkem Mikuláškem na MU v Brně, kde také habilitoval

  • odborné a zájmové organizace

   Sdružení hvězdáren a planetárií (spoluzakladatel)


  • prameny, literatura


  • autor

   hub


Aktualizováno: 12. 01. 2017