Internetová encyklopedie dějin Brna

Georg Placzek

  Georg Placzek


  • * 26.9.1905 Brno – † 9.10.1955 Zürich (Švýcarsko)


  • teoretický fyzik, zabýval se fyzikou atomového jádra


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, Velká Británie, USA


  • zajímavé okolnosti

   Světově proslulý teoretický fyzik, vyhledávaný spolupracovník a poradce významných vědců (W. Heisenberg, E. Fermi, N. Bohr, V. Weisskopf, L. D. Landau, G. Gamow, R. Oppenheimer).
   Patrně jediný občan Československa, který se podílel na projektu Manhattan a byl očitým svědkem prvního pokusného výbuchu atomové bomby (16. 7. 1945).

  • příčina úmrtí

   oficiálně na infarkt, ale velmi pravděpodobně si vzal život sám


  • bydliště

   Brno:
   - Grosser Platz 3 (dnes náměstí Svobody)
   - Talgasse 20 (dnes Údolní)
   - Anastasius-Grün-Gasse 5 (dnes Hilleho)
   - Eichhorngasse 18 (dnešní Veveří)
   - Kounicova 18


  • vzdělání

   1918–1924 Německé státní gymnázium v Brně,
   1924–1928 studium na vídeňské univerzitě a na pražské německé univerzitě, disertační práci obhájil na fyzikálním institutu vídeňské univerzity ve Vídni složil dvě doktorské zkoušky (tzv. rigorózum a tzv. filosofikum)


  • dílo

   Georg Placzek vytvořil teorii Ramanova rozptylu světelného záření na polyatomických molekulách. Podílel se na objevu jaderného štěpení, je spolutvůrcem oboru fyziky neutronů. Stál u vzniku jaderného reaktoru a atomové bomby.
   Je autorem a spoluautorem mnoha odborných prací.


  • zaměstnání

   1928–1932 pobýval v několika centrech evropské fyziky (Utrecht, Lipsko, Řím),
   1932–1938 Institut Nielse Bohra v Kodani,
   nedlouho před 2. světovou válkou odjel do USA (přibližně dva roky působil na Cornell University v Ithace, pracoval na válečném nukleárním programu),
   od roku 1943 byl v Montrealu a věnoval se náboru fyziků pro jím vedenou teoretickou skupinu, která má rozvíjet Atomy Energy Project,
   Placzkova skupina se připojila k projektu Manhattan a v roce 1945 Placzek působil v Los Alamos,
   1946–1948 pracoval ve výzkumné laboratoři Electric Company v Schenectady,
   1948 získal trvalý pobyt v Institutu of Advanced Study v Princetonu,
   1953 přednášel na univerzitách v Miláně a v Římě,
   1955 získal Guggenheimovo stipendium a plánoval strávit akademický rok 1955/1956 na univerzitě v Římě


  • poznámky

   pocházel z významné brněnské židovské rodiny, která vlastnila textilní továrnu Skene a Co. v Alexovicích u Ivančic na Brněnsku


  • obrazy

   img4456.jpg img4457.jpg img4458.jpg img4459.jpg img4460.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Else Placzek (Andries)
   sňatek: 1943


  • rodiče

   Alfréd Placzek
   Marianne Placzek (Pollack)


  • sourozenci

   Fritz Placzek
   Edith Placzek (Platzek)


  • ulice

   náměstí Svobody
   bydliště Kounicova
   bydliště Veveří
   bydliště Údolní
   bydliště Anastasius-Grün-Gasse
   bydliště (dnes Hilleho)


  • osoba na objektech

   G. Placzek
   pamětní deska: náměstí Svobody 3/01


  • události

   21. 9. 2005
   Sympozium na počest Georga Placzka
   uznávaný fyzik


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Opl, Jord


Aktualizováno: 02. 07. 2017

Dnes již neexistující dům rodiny Placzkových v Brně, Kounicova 18, okolo r. 1935 (Archív J. Kocourkové)