Internetová encyklopedie dějin Brna

Bernard I.

  Bernard I.


  • * ? – † 1424 Brno, minoritský klášter


  • opat kláštera premonstrátů v Zábrdovicích v letech 1400–1405


  • poznámky

   Opat Bernard byl činným v mnoha soudních sporech. Ve sporu brněnské kapituly a oslavanského kláštera se postavil na stranu kapituly a to mu snad vyneslo i předvolání před papeže, kde se měl zodpovídat ze své činnosti.
   Spory s pány ze Šternberka o klášterní ves Částkov s dvorem a další majetky byly možná jednou z příčin, proč markrabě Jošt jmenoval v lednu 1394 klášterním ochráncem Petra z Kravař a na Plumlově s tím, že jeho pověření ochranou nemá být na újmu výše zmíněnému privilegiu Jana Jindřicha z roku 1362.
   K dobru kláštera to však nebylo. Opat Bernard zemřel na odpočinku v minoritském klášteře v Brně v roce 1424.


  • prameny, literatura


  • stavby

   Kostel Nanebevzetí Panny Marie a klášter premonstrátů
   Zábrdovická
   opat kláštera v letech 1400–1405


  • autor

   Ma


Aktualizováno: 30. 08. 2016