Internetová encyklopedie dějin Brna

Adolf Kačer

  Adolf Kačer


  • * 8.3.1891 Borová (dnes Náchoda) – † 6.3.1956 Chicago, USA


  • předseda Českého národního sdružení v USA, které přispělo na vybavení ÚSP Kociánka


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, USA (občanství od roku 1917)


  • zajímavé okolnosti

   Z výnosu finanční sbírky amerických krajanů v čele s Adolfem Kačerem bylo vybudováno dětské středisko Březejc pro děti s tělesným a mentálním postižením, které původně sloužilo dětem zmrzačeným ve druhé světové válce a dětem postiženým dětskou mozkovou obrnou.


  • bydliště

   Borová u Náchoda,
   Praha-Žižkov,
   od roku 1910 žil v USA


  • vzdělání

   obecná škola v Borové u Náchoda, po přestěhování Praha-Žižkov,
   obchodní škola v Praze

  • vyznamenání a pocty

   Victory Medal,
   Pochvalný dekret od vlády USA,
   Čs. vojenská medaile Za zásluhy 1. stupně


  • zaměstnání

   obchodní příručí,
   v roce 1910 odchod do Ameriky, zde nejdříve příležitostná zaměstnání (pekař, stavební dělník, dělník v továrně atp.), později vlastnil sklad mléka a mléčných výrobků, posléze se stal ředitelem mlékárenského koncernu

  • odborné a zájmové organizace

   Americký Sokol,
   pěvecký sbor,
   ČNS (pokladník od roku 1935, od roku 1942 předseda)


  • poznámky

   Po získání amerického občanství se přihlásil do americké armády, za účast v bojích první světové války byl i vyznamenán. Za jeho předsednictví se v době druhé světové války ČNS zapojilo do podpory čs. zahraničního odboje, pomoc zajišťovalo i po osvobození Československa (potraviny, ošacení, obuv, léky atd.).
   Po únorových událostech 1948 zaujalo ČNS k situaci v ČSR neutrální postoj. V březnu 1948 jednali zástupci této velké krajanské organizace v naší republice s významnými představiteli režimu, 10. 4. 1948 přiletěl do Prahy i předseda Kačer.
   V průběhu několikadenní návštěvy navštívil 12. 4. také Brno, setkal se s Klementem Gottwaldem, Josefem Davidem, Vlado Clementisem a Václavem Kopeckým. Dokonce slíbil, že zajistí, aby američtí sokolové přijeli na slet v Praze (předseda Americké obce sokolské po 25. únoru účast na sletu odvolal). To bylo obsáhle publikováno v československých novinách se snahou dokázat, že američtí krajané souhlasí se změnou režimu v Československu. V USA byl Adolf Kačer velmi ostře kritizován.


  • prameny, literatura


  • partneři

   Marie Kačerová (Košťálová)
   sňatek: 3. 6. 1916


  • děti

   Vlasta Kačerová
   Zdeněk Adolf Kačer


  • osoba na objektech

   A. Kačer
   pamětní deska: Kociánka 2-6/01


  • události

   22. 1. 2013
   Výstava „Krajané v USA a vojenský exil pro obnovu demokracie v Československu 1948–1989“
   Adolf Kačer je jednou z osobností, o které se na výstavě hovoří
   5/1954
   Zahájení celoročního provozu střediska Březejc pro děti s tělesným a mentálním postižením
   předseda Českého národního sdružení v USA, které přispělo na vybavení ÚSP Kociánka
   12. 4. 1948
   Návštěva Adolfa Kačera v Brně 28. 10. 1925
   Otevření Americké domoviny v Králově Poli
   krajanský pracovník, který přispěl k vybavení ústavu


  • autor

   Jis, Menš


Aktualizováno: 04. 12. 2017