Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Lauschmann

  prof. dr. Ing. Jan Lauschmann


  • * 1.4.1901 Roudnice nad Labem – † 1.1.1991 Brno


  • chemik-fotograf, fotograf, odborník a průkopník barevné fotografie


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   od zřízení Československé chemické olympiády v roce 1964 předseda Ústřední komise této olympiády a jeden ze zakladatelů Mezinárodní chemické olympiády


  • bydliště

   Brno, Josefa Uhra (dnes Antala Staška) 6


  • vzdělání

   1911–1918 reálka v Nymburce,
   1918–1922 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (titul inženýr chemie),
   doktorand na Ústavu praktické fotografie VŠCHT v Praze (1922–1923),
   1924 promován doktorem technických věd,
   1949 habilitace pro technickou fotografii a fotografickou technologii na Vysoké škole technické v Brně (v roce 1951 jmenován docentem),
   1. 11. 1951 v hodnosti docenta přešel na VAAZ,
   1956 jmenován prezidentem republiky řádným profesorem technické fotografie

  • vyznamenání a pocty

   čestný člen Československé chemické společnosti při ČSAV v Praze,
   nositel titulu Excellence de la Fédération Internacional de l´art Photographic (1972),
   nositel čestného uznání Rady městského národního výboru města Brna za zásluhy o českou realistickou fotografii a celoživotní dílo (1976),
   zasloužilý člen Svazu českých fotografů,
   nositel zlatého odznaku Svazu a čestného titulu Hon. autor SČF,
   držitel řady zlatých, stříbrných a bronzových medailí za fotografie na domácích a zahraničních výstavách


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1924 chemik v továrně Remed v Hloubětíně,
   od 8. 6. 1925 chemik v továrně fotografických papírů Neobrom v Brně,
   1925–1948 v továrně Neobrom postupně šéfchemik, vedoucí provozu a technický ředitel,
   1948–1951 vedoucí závodu Neobrom a současně technolog pro fotografickou chemii na podnikovém ředitelství Spolku pro hutní a chemickou výrobu v Praze,
   po zřízení n. p. Fotochema technolog téhož oboru na generálním ředitelství Čs. chemických závodů v Praze


  • prameny, literatura


  • osoby

   Josef Lakomý
   majitel firmy Neobrom


  • ulice

   Josefa Uhra
   bydliště (dnes Antala Staška)


  • události

   27. 8. 1932
   První celostátní výstava fotografů z povolání v Brně
   podílel se na doprovodné výstavě přístrojů a fotografických postupů
   1913
   Založení NEOBROMU, továrny na fotografické potřeby


  • autor

   Studentský záznam


Aktualizováno: 31. 07. 2019