Internetová encyklopedie dějin Brna

Jeroným

  Jeroným


  • * ? – † 27.4.1483


  • opat kláštera premonstrátů v Zábrdovicích v letech 1450–1483


  • zajímavé okolnosti

   Zábrdovickému opatovi a jeho nástupcům udělil v roce 1450 papež Mikuláš V. právo užívat pontifikálie, tj. berlu, mitru a prsten a udělovat pontifikální požehnání. V té době to byla mimořádná pocta, neboť žádnému z představených brněnských kostelů nebylo až dosud toto vysoké církevní ocenění uděleno.


  • poznámky

   V neklidných dobách dostal klášter světskou ochranu, která však většinou byla pro klášter jen zátěží. Jedním z takových ochránců byl Ladislav z Boskovic.


  • prameny, literatura


  • stavby

   Kostel Nanebevzetí Panny Marie a klášter premonstrátů
   Zábrdovická
   opat kláštera v letech 1450–1483


  • autor

   Ma


Aktualizováno: 06. 05. 2016