Internetová encyklopedie dějin Brna

Hugo Václav Bartlicius

  Hugo Václav Bartlicius


  • * ? – † 7.10.1738


  • opat kláštera premonstrátů v Zábrdovicích v letech 1712–1738


  • zajímavé okolnosti

   začal stavět velkolepý poutní chrám Jména Panny Marie ve Křtinách


  • zaměstnání

   jako farář v Šaraticích se odebral 15. prosince 1712 k opatské volbě v Zábrdovicích a tam ho bratři zvolili za opata, kterým byl 26 roků,
   byl též proboštem v Jánoshidě v Uhrách


  • hrob

   kostel Nanebevzetí Panny Marie v Zábrdovicích


  • poznámky

   Za jeho úřadu byl klášter v Nové Říši povýšen v roce 1733 na samostatné opatství.

   Z jeho života se vypravuje, že se každý den bratří ptal, co dobrého pro ně může toho dne jako opat učinit.
   Zemřel 7. října 1738 a jeho pohřeb byl posledním opatským pohřbem v Zábrdovicích.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Kryštof Jiří Matuška
   opat kláštera premonstrátů v Zábrdovicích v letech 1738–1777


  • stavby

   Kostel Nanebevzetí Panny Marie a klášter premonstrátů
   Zábrdovická
   opat kláštera premonstrátů v Zábrdovicích v letech 1712–1738,
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Ma


Aktualizováno: 03. 05. 2016