Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Toufar

  Josef Toufar


  • * 14.7.1902 Arnolec u Jihlavy – † 25.2.1950 Praha


  • římskokatolický kněz


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Dne 11. 12. 1949 došlo v kostele v Číhošti při dopolední bohoslužbě, kterou celebroval P. Josef Toufar, k dosud neobjasněným pohybům oltářního kříže a jeho následnému trvalému vychýlení mimo jeho těžiště. Tento fenomén vešel ve známost pod laickým označením "číhošťský zázrak".
   Následně se do rozbíhajícího se církevního objasňování vložila komunistická Státní bezpečnost a pod psychickým i fyzickým tlakem na Toufarovi vymáhala doznání, že vše sestrojil na popud Vatikánu. Byl s ním připravován monstrproces, ke kterému kvůli jeho násilné smrti již nedošlo.

  • příčina úmrtí

   perforace žaludečního vředu a následná intoxikace organismu jako důsledek psychického nátlaku, týrání a fyzického násilí během nezákonné vazby


  • bydliště

   Číhošť čp. 1 - fara (poslední)


  • vzdělání

   1928–1935 gymnázium v Německém (Havlíčkově) Brodě a Chotěboři (tam maturita),
   1935–1940 studium bohosloví na Biskupském teologickém učilišti v Hradci Králové a zároveň kněžská formace v tamějším Biskupském semináři

  • jiné pocty

   Ministerstvo dopravy a spojů ČR vydalo dne 19. 6. 2002 prostřednictvím České pošty, s. p. příležitostnou dopisnici k Toufarovu 100. výročí narození, která byla primárně určena pro vnitrostátní poštovní styk (šlo o první a zatím jedinou prezentaci osobnosti, která se stala obětí komunistického bezpráví v někdejším Československu, na oficiálně vydávaných poštovních ceninách ČR)


  • zaměstnání

   nejprve rolník a truhlář, poté římskokatolický kněz v několika funkcích (kaplan, farář, interkalární administrátor)


  • pojmenováno

   Pracovní skupina pro názvosloví města Brna návrh na pojmenování některé z nových brněnských ulic po knězi Josefu Toufarovi eviduje a hodlá ho při vhodné příležitosti využít


  • poznámky

   Josef Toufar v Brně vykonal svou prezenční vojenskou službu (v hodnosti vojína) od 1. 10. 1922 do 22. 9. 1924, a to u 10. pěšího pluku Jana Sladkého Koziny, který sídlil v Králově Poli v oblasti Šumavské a Domažlické ulice.
   V souvislosti s ukončením vojenské služby mu byl udělen pochvalný dekret za čestnou a věrnou službu v armádě ČSR.
   Josef Toufar byl člověkem s hlubokým náboženským přesvědčením, kterému vždy záleželo i na společenském životě v obcích, kde působil. Dokázal si získat sympatie i od lidí nestejného přesvědčení.


  • obrazy

   img3529.jpg


  • události

   27. 4. 1968
   Manifestační zemský sjezd moravskoslezský K 231 v Brně
   kněz, oběť komunistické perzekuce


  • autor

   Jis


Aktualizováno: 11. 07. 2018

Josef Toufar (fotografii poskytl pan Jan Severa).