Internetová encyklopedie dějin Brna

František Vážný

  doc. JUDr. František Vážný


  • * 18.4.1895 Praha – † 1.4.1953 Praha


  • právník, vrchní odborový rada v ministerstvu pošt a telegrafů, pedagogicky působící na české technice v Praze a na brněnské právnické fakultě


  • zajímavé okolnosti

   bratr prof. JUDr. Jana Vážného a synovec prof. JUDr. Františka Vážného


  • bydliště

   Praha, Březinka 6


  • vzdělání

   státní vyšší gymnázium v Praze,
   1914–1918 PrF UK (1919 titul JUDr., 1927 soukromý docent)


  • dílo

   Publikoval drobnější práce především z oboru komerčně dopravního ve Sbírce spisů právnických a národohospodářských:
   - O nejdůležitějších listinách užívaných při nákladní smlouvě dle obch. zákona, též se zřetelem k železniční a poštovní smlouvě, 1925.
   - O dopravních obchodech též se zřením k francouzskému a italskému právu, 1929.

   Další publikace z oboru práva poštovního a práva obchodního - např. Předpisy soukromého práva o cenných papírech, 1933.


  • zaměstnání

   1918–1919 ředitelství pošt a telegrafů,
   od roku 1919 ministerstvo pošt a telegrafů,
   česká Vysoká škola technická v Praze,
   1927–1948 PrF MU (soukromý docent práva obchodního a směnečného)


  • poznámky

   návrh na jeho jmenování profesorem, projednávaný v listopadu 1939, zmařilo uzavření českých vysokých škol nacisty


  • sourozenci

   Jan Vážný


  • autor

   Kal


Aktualizováno: 17. 08. 2013