Internetová encyklopedie dějin Brna

Jiří Morava

  PhDr. Jiří Morava, profesor h.c.


  • * 24.3.1932 Brno – † 4.6.2012 Innsbruck (Rakousko)


  • literární historik, básník a prozaik


  • pseudonym

   Georg J. Morava

  • rodné jméno

   Jiří Vlk


  • zajímavé okolnosti

   Byl znám především demýtizací mučednického kultu Karla Havlíčka Borovského, již provedl po studiu do té doby neznámých archivních materiálů ve své práci C.k. disident Karel Havlíček.


  • vzdělání

   gymnázium v Králově Poli (1951 maturita),
   ((FF MU|Filozofická fakulta Masarykovy univerzity) v Brně - obory literární věda, čeština a ruština (absolvoval v roce 1956),
   Univerzita v Innsbrucku - v roce 1974 uznána po univerzitní zkoušce z němčiny maturita a v roce 1975 uznán čs. titul magistra filozofie, 1983 titul PhDr., 1990 jmenován profesorem honoris causa


  • dílo

   Debutoval básněmi v almanachu Dokořán (1957).
   Přispíval do deníku Tiroler Tageszeitung, časopisů Prässent, Fenster, InN (všechny Innsbruck), Vídeňské svobodné listy, Klub (oba Vídeň) a do mnichovských periodik Bohemia, Obrys, České slovo, Národní politika a Demokracie v exilu.
   Je autorem kulturněpolitických pořadů ve Svobodné Evropě, rakouském rozhlase (např. seriál o dějinách české a slovenské literatury) a v rozhlase italském.
   Je spoluautorem televizních dokumentárních pořadů C. k. disident (1992, režie Pavel Jančárek) a Karel Havlíček Borovský (1995, režie Milan Macák).
   Je autorem doslovu ke knižní edici novinových polemik Karla Havlíčka Borovského Polemische Schriften (2001).

   Jiří Morava v exilu knižně debutoval česky i německy psanými verši a básněmi v próze (Elegie na Jeana Gabina, Das Fremde), prosadil se však teprve pracemi literárněhistorickými:
   - Exilová léta Karla Havlíčka Borovského (1981)
   - C. k. disident Karel Havlíček (1991)
   - Palacký – Čech – Rakušan – Evropan (1994, 1998)
   - Někdejší Betty (1995, 1996)
   - Promovaný sluha – Der promovierte Lohndiener


  • zaměstnání

   1958–1960 okresní archivář v Trhových Svinech a Třeboni,
   1960–1962 archivář v Pelhřimově,
   1962–1964 za urážku KSČ a  českého národa odsouzen ke srážkám ze mzdy a nucen pracovat jako dělník a dřevorubec,
   1964 krátce dramaturg Československé televize v Brně, poté opět kopáč a horník,
   1967 Vodohospodářské stavby Brno (úředník),
   v lednu 1968 obžalován za urážku prezidenta republiky A. Novotného (v březnu 1968 amnestován),
   v říjnu 1968 emigroval do Rakouska,
   1968–1969 studium na Institutu slovanské filologie na univerzitě ve Vídni a zároveň se živil jako uklízeč,
   1971 umývač nádobí, hotelový sluha a noční recepční v Innsbrucku,
   1974 zisk rakouského státního občanství, začal studovat slavistiku na univerzitě v Innsbrucku,
   1976–1977 prodejní zástupce nakladatelství Konfrontace,
   1978–1992 propagační úředník Universitätverlag Wagner v Innsbrucku

  • odborné a zájmové organizace

   spolek Tschechische Gesellschaft für Literatur, Wissenschaft und Kunst Comenius (založil v roce 1976 v Innsbrucku)


  • prameny, literatura


  • autor

   hub


Aktualizováno: 17. 12. 2015