Internetová encyklopedie dějin Brna

Robert František Doskočil

  Robert František Doskočil


  • * 24.9.1881 Židenice (nyní část Brna) – † 8.5.1954 Brno


  • podnikatel v knihtisku


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zaměstnání

   požádal jako knihtiskař v Židenicích s veřejným společníkem Adolfem Stachým, knihtiskařem tamtéž, v roce 1913 Zemský soud v Brně o zápis firmy Doskočil a Stachý do obchodního rejstříku pro společnosti - předmětem podnikání byl provoz knihtiskárny v Židenicích, Habermannova (nyní Bubeníčkova) č. 103,
   v roce 1938 Robert František Doskočil z firmy vystoupil a působil dále jako faktor v tiskárně v Brně-Židenicích, Hroznatova ulice č. 12 (firma Doskočil a Stachý byla dále provozována pod názvem Knihtiskárna A. Stachý a spol.)


  • prameny, literatura


  • osoby

   Adolf Josef Stachý
   v letech 1913–1938 veřejný společník ve firmě Doskočil a Stachý


  • partneři

   Anna Doskočilová (Němečková)
   sňatek: 1907 v Hronově (okr. Náchod)


  • rodiče

   Josefa Doskočilová (Mazalová)


  • sourozenci

   Václav Doskočil


  • ulice

   Bubeníčkova
   1913–1938 knihtiskárna; firma Doskočil a Stachý


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 29. 12. 2015