Internetová encyklopedie dějin Brna

Leopold Johann Adam Weeger

  Leopold Johann Adam Weeger


  • * 23.12.1791 Staré Brno (nyní část Brna) – † 10.2.1849 Staré Brno


  • průmyslník v koželužství


  • státní příslušnost

   Habsburská monarchie, Rakouské císařství


  • nej...

   první parní stroj v Brně: L. Weeger měl zakoupit parní stroj o výkonu 10 KS od K. Offermanna. Ten jej dovezl pro svou továrnu 1816 z Anglie (a posléze jej nahradil silnějším a modernějším). Starý parní stroj byl opraven mechanikem Comothem a používán L. Weegerem k mletí obilí. Využíval jej také k drcení materiálu na vydělávání kůží.

  • zajímavé okolnosti

   K roku 1840 vlastnil dva domy na Starém Brně čp. 115, 156 (Nyní Mendlovo nám. 2 a Hlinky č. 11), kde provozoval výrobu a zaměstnával 27 osob.
   Podnik tvořilo několik dílen v přízemí, kde se provádělo v kádích činění a barvení kůží, v poschodí byly sušárny a sklady hotových výrobků. Používalo se strojů, které byly vynálezem majitele a nikde jinde se nepoužívaly.
   Měl v provozu dva stroje na poltění kůží, lis na hlazení a stroj na úpravu podešví, tehdy jediný v monarchii. V letech 1837 až 1839 dosáhl obratu přes 550 000 zlatých.

   Spolu s podnikateli K. LettmayeremM. Seitterem zaplatili polovinu nákladů na vybudování cest z předměstí Trnitá a Petrohradská do Komárova (nyní část Brna).


  • bydliště

   Staré Brno čp. 151 (nyní Křížova ulice č. 16) (1840)


  • vzdělání

   v roce 1813 obdržel mistrovské právo jako koželuh


  • zaměstnání

   zpracování kůží se věnoval od mládí,
   jeho výrobky se vyznačovaly vysokou kvalitou a byly známy daleko za hranicemi města Brna,
   v roce 1840 požádal zemské gubernium o udělení formálního zemského továrního oprávnění k výrobě všech druhů kůží pro Brno, podnik byl schopen zpracovat až 13 tisíc kůží za rok,
   při nedostatku surových kůží na domácím trhu nakupoval v Hamburku a Terstu,
   odbyt výrobků poté směřoval do všech provincií monarchie,
   v roce 1843 uváděn jako koželužský mistr a obchodník s kůžemi,
   roku 1849 (při úmrtí) uveden jako c. k. privilegovaný výrobce kůží

  • odborné a zájmové organizace

   1827 zvolen prvním představeným koželužského cechu v Brně,
   člen obchodnického cechu v Brně,
   působil v dobročinných spolcích,
   zasloužil se o zřízení mateřské školy


  • prameny, literatura


  • osoby

   Karl Ignaz Josef Lettmayer
   spoluplátce finančních nákladů na vybudování cest do Komárova Mathias Abraham Seitter
   spoluplátce finančních nákladů na vybudování cest do Komárova Emil Josef Leopold Weeger
   spolumajitel firmy - syn


  • partneři

   Theresie Rosalie Weegerová (Hauptová)
   sňatek: 1818 v Brně


  • děti

   Emil Josef Leopold Weeger
   Leopold Eugen Julius Weeger


  • rodiče

   Leopold Weeger
   Elisabeth Weegerová (Rossnerová)


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 26. 02. 2020