Internetová encyklopedie dějin Brna

Lída (Liduška) Osecká

  doc. PhDr. Lída (Liduška) Osecká, CSc.


  • * 6.9.1945 Brno – † 18.10.1999 Brno


  • psycholožka


  • rodné jméno

   Štipáková

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR


  • zajímavé okolnosti

   Celý profesní život doc. Osecké byl až do roku 1989 neblaze poznamenán nepřízní předchozího režimu, vinou špatného kádrového posudku měla omezenou možnost studia v Brně. Střední školu musela absolvovat v Blansku, v době uvolnění režimu v šedesátých letech stihla vystudovat psychologii v Brně.


  • bydliště

   Brno


  • vzdělání

   Střední všeobecně vzdělávací škola v Blansku,
   1966–1971 Filozofická fakulta UJEP v Brně - obor psychologie (1971 titul PhDr., 1991 CSc.,1999 titul docent pro obor obecná psychologie)


  • dílo

   zaměřovala se problematiku aplikace matematicko-statistických metod v psychologii, na psychologickou metodologii, věnovala se otázkám sociální percepce a osobnosti


  • zaměstnání

   úřednice a dělnice v JZD a v klempířské provozovně,
   1971–1987 Psychologická laboratoř ČSAV v Brně, později administrativně připojena k Ústavu společenského vědomí ČSAV (ústav byla nucena po nátlaku nadřízených opustit),
   1987–1989 Tesla Brno,
   1989–1990 Stavební podnik města Brna (programátorka a analytička),
   1990–1999 Psychologický ústav ČSAV, později AV ČR (1993–1999 jeho ředitelka),
   FF MU v Brně - katedra psychologie (později Psychologický ústav FF MU, kde přednášela metodologii

  • odborné a zájmové organizace

   Gesselschaft für Klassifikation,
   European Association of personality Psychology,
   European Association of Psychologial Assessment aj.


  • prameny, literatura

   Ostatní literatura
   "Doc. PhDr. Lída Osecká, CSc."
   článek v odborném periodiku
   "Nedožité sedmdesátiny L. Osecké"


  • partneři

   Pavel Osecký


  • související odkazy

   Nekrolog L. Osecké v Archivu Akademického bulletinu


  • autor

   hub, Kal


Aktualizováno: 21. 10. 2015