Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Letzel

  Jan Letzel


  • * 9.4.1880 Náchod – † 26.12.1925 Praha


  • architekt, autor náhrobku v podobě japonské "torii" (brány mezi světem živých a mrtvých) na hrobě Kláry Květoňové na Ústředním hřbitově v Brně (skup. 58, hrob č. 233)


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   V letech 1920–1922 pobýval v Praze, kde pomáhal navazovat česko-japonské obchodní styky.
   V roce 1923 (1. 9.) prožil v Tokiu největší zemětřesení a (1. 11.) se vrátil do Prahy.
   V letech 1924–1925 připravil ve spolupráci se 100 čs. obchodníky a průmyslníky první výstavu čs. průmyslových výrobků v Tokiu (výrobky dodány a uloženy v Technologickém muzeu v Tokiu).


  • vzdělání

   Státní průmyslová škola v Pardubicích (1899 maturita),
   1901–1904 Uměleckoprůmyslová škola v Praze - u prof. Jana Kotěry (specializace na dekorativní architekturu); státní stipendium, absolvoval jako nejlepší student - studijní cesta po Dalmácii, Černé Hoře, Bosně a Hercegovině (1903),
   studijní cesta po Itálii (1905),
   studijní cesta do Luxoru, Alexandrie, Théb, Říma, Benátek, Janova a Milána (1906)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   asistent státní průmyslové školy v Pardubicích (1899–1901),
   architekt v kanceláři stavebního rady architekta Quida Bělského (1904–1905),
   architekt v kanceláři Fabrizia Pashi, dvorního architekta egyptského místokrále v Káhiře (říjen 1906),
   zástupce francouzské stavební společnosti Ernesta de Lalande (1907, odjezd do Japonska),
   zakladatel firmy "Letzel and Hora Engineering and Architectoiral Office" v Jokohamě, poté v Tokiu - spolu s Ing. Karlem Horou (1910),
   v roce 1912 si otevřel vlastní samostatnou projekční kancelář J. Letzel,
   od 1. 11. 1919 obchodní atašé čs. vyslanectví v Tokiu,
   generální zástupce Škodových závodů a některých dalších velkých továren a podniků (1922),
   zástupce firmy Suzuki et Co. Itd. v Praze (1924–1925)


  • hrob

   Náchod, městský hřbitov


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Jan Kotěra
   profesor Klára Květoňová
   vytvořil její náhrobek Vratislav Souček
   navrhl jeho pomník


  • rodiče

   Valburga Letzelová


  • sourozenci

   Marie Součková (Letzelová)


  • autor

   Kal


Aktualizováno: 16. 03. 2019