Internetová encyklopedie dějin Brna

Theodor Schaefer

  Theodor Schaefer


  • * 23.1.1904 Telč – † 19.3.1969 Brno


  • hudební skladatel, teoretik a pedagog, který od roku 1914 působil trvale v Brně; profesor brněnské konzervatoře; autor řady klavírních, komorních a vokálních skladeb


  • rodné jméno

   Schäfer


  • zajímavé okolnosti

   změna příjmení na „Schaefer“ povolena odborem vnitřních věcí Městského národního výboru v Brně 14. 3. 1961


  • bydliště

   Brno-Královo Pole, Palackého třída 36 a 51 (1952),
   Brno-Řečkovice, Vránova 134


  • vzdělání

   reálné gymnázium v Telči,
   konzervatoř u J. Kvapila (od roku 1922),
   mistrovská škola v Praze u V. Nováka


  • dílo

   Skladba:
   - scénická hudba k Mauglímu
   - autor baletu Legenda o štěstí.


  • zaměstnání

   učitel hudební školy Filharmonické besedy v Brně,
   hudební škola v Kutné Hoře (4 roky),
   návrat do Brna (1934) - učitel na hudební škole V. Kaprála v Brně-Králově Poli,
   pedagog na konzervatoři v Brně (od roku 1940),
   přednáškový cyklus na Universitě Palackého v Olomouci (1947–1949),
   inspektor hudebních škol v zemi Moravskoslezské a ředitel Státní zkušební komise pro učitele hudby v Brně (od roku 1949),
   pedagog na JAMU (od 1958)

  • odborné a zájmové organizace

   iniciátor memoranda studentů proti povinnému vyučování náboženství,
   vystoupil s mnoha dalšími spolužáky z církve (1919),
   předseda Akademického spolku v Telči,
   člen a jednatel Klubu moravských skladatelů v Brně


  • čestný hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 25e, hrob č. 52 (původně č. 50, v roce 1999 přečíslován)


  • poznámky

   komponoval nejprve skladby pro smyčcová kvarteta a sbor, scénickou hudbu i orchestrální skladby


  • obrazy

   img7309.jpg img7310.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Jiří Bárta
   student Václav Kaprál
   přítel Arne Linka
   student na JAMU v Brně Zdeněk Zouhar
   student


  • partneři

   Jindřiška Schaeferová (Jandová)
   sňatek: 30. 12. 1939, Brno (městská rada)


  • rodiče

   Theodor Schäfer
   Olga Schäferová (Kratinová)


  • ulice

   Palackého třída
   bydliště doložené v roce 1939 Vránova
   bydliště


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Jis, MŠ, Menš


Aktualizováno: 12. 01. 2019

Místo posledního odpočinku Theodora Schaefera na Ústředním hřbitově v Brně. Foto Jis, září 2007.