Internetová encyklopedie dějin Brna

Rudolf Zháněl

  ThDr. Msgre Rudolf Zháněl


  • * 15.4.1867 Sebranice (okres Blansko) – † 31.1.1956 Poděbrady


  • kněz; válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje


  • pseudonym

   Olim Ferreus, Radislav Železný


  • bydliště

   Sebranice čp. 133 (rodný dům)


  • vzdělání

   První české gymnasium v Brně (1886 maturita),
   bohosloví v Brně a Olomouci (na kněze vysvěcen 27. 7. 1890),
   1896 zde promován doktorem teologie

  • vyznamenání a pocty

   Zlatý záslužný kříž s korunou (1911),
   Pro Ecclesia et Pontifice,
   Vojenský jubilejní kříž,
   Československý válečný kříž 1939,
   Československá medaile Za zásluhy II. stupně

  • jiné pocty

   papežský prelát (1928),
   čestný kanovník pařížské katedrály Notre Dame,
   čestný kaplan baziliky v italské Loretě,
   arcibiskupský rada v Olomouci,
   biskupský rada v Brně a další čestná ocenění


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   kooperátor v Prostoměřicích (doloženo v roce 1891),
   od 1. 9. 1896 vojenský kaplan v zákopnické kadetní škole v Heinburgu u Vídně (zde kromě vojenských povinností působil i jako učitel náboženství a výpomocný učitel češtiny),
   1894–1904 vojenský duchovní - profesor na nižší reálce v Eisenstadtu v Uhrách,
   1. 7. 1904 – 1914 polní kurát u Sborového velitelství v Praze,
   od 1. 8. 1914 vrchní polní kurát 9. pěší divize

  • odborné a zájmové organizace

   Svaz československých důstojníků (místopředseda francouzské pobočky)


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 15, hrob č. 65–66


  • poznámky

   Za první světové války byl k 1. 5. 1915 povýšen na duchovního referenta a správce polního superiorátu 6. armády.
   Od 1. 12. 1915 do 10. 12. 1917 působil jako duchovní referent a duchovní správce okrsku sborového velitelství v Litoměřicích. Odtud byl odeslán na italskou frontu jako duchovní referent Velitelství jihozápadní fronty v Udine. V květnu 1918 se stal vrchním duchovním správcem a duchovním referentem východní armády v Oděse na rakouskými vojsky obsazené Ukrajině.
   Po vyhlášení ČSR zůstal na východě do 21. 11. 1918, kdy zastával funkci duchovního správce čs. oddílů vracejících se z Ukrajiny.
   Po návratu do vlasti byl až do konce února 1919 matričním správcem likvidatury východní armády. V té době si také podal přihlášku do československé armády. Od 1. 3. 1919 do 9. 2. 1920 sloužil jako duchovní správce posádkové nemocnice v Olomouci. Poté byl ve funkci duchovního správce a pomocného osvětového referenta pro prapor a posádku v Levoči převelen na Slovensko.
   Jeho posledním armádním působištěm se stala Praha – na Zemském vojenském velitelství pro Čechy byl od 1. 10. 1920 zařazen jako duchovní a matriční správce. K 1. 3. 1922 odešel v hodnosti plukovníka do výslužby. V roce 1927 odjel z Československa do Francie, kde se stal duchovním správcem tamní české vystěhovalecké kolonie (v roce 1928, kdy oddával v Brně Rudolfa Zháněla, má uvedeno „t. č. misionář v Paříži“ (-Menš).
   Bezprostředně po vypuknutí 2. světové války se dal k dispozici Československému národnímu výboru v Paříži a ujal se organizování duchovní služby v jednotkách zahraniční armády, která se počala v září 1939 formovat na jihu Francie.
   Ve svých 72 letech dobrovolně nastoupil službu u Vojenské správy ČSNV, kde duchovní službu řídil. Po porážce Francie se přihlásil k evakuaci do Velké Británie, kam přijel 12. července 1940.
   Koncem září 1940 byl plukovník Zháněl propuštěn do civilu a v následujících pěti letech pak působil v civilní duchovní správě české komunity v Londýně.
   Po válce se vrátil do Francie ke své práci. Později reemigroval do Československa a žil v domově pro přestárlé kněze v Poděbradech, kde také zemřel.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Rudolf Zháněl
   P. Rudolf oddával Rudolfa Zháněla


  • rodiče

   Martin Zháněl
   Anna Zhánělová (Suchá)


  • sourozenci

   Klotilda Zhánělová
   Karel Zháněl
   Leopoldina Zhánělová
   Ignác (Ignát) Zháněl


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Menš, Kal


Aktualizováno: 05. 01. 2019