Internetová encyklopedie dějin Brna

Vilibald Bezdíček

  Prof. Ing. Dr. techn. Vilibald Bezdíček, DrSc.


  • * 12.11.1906 Vídeň – † 13.8.1991 Brno


  • vysokoškolský pedagog; ministr školství ČSR v roce 1969


  • vzdělání

   1. česká státní reálka v Brně (1926 maturita),
   1926–1932 ČVŠT v Brně - odbor inženýrského stavitelství,
   ČVŠT v Brně (1946 doktorát)


  • zaměstnání

   1949–1952 ČVUT v Praze - profesor hydromeliorací a vodního hospodářství, v letech 1951–1952 rektor,
   1952–1971 Vysoká škola stavitelství v Brně - Vysoké učení technické v Brně (profesor, v letech 1952–1969 rektor),
   8. 1. 1969 – 28. 8. 1969 ministr školství,
   po roce 1969 různá zaměstnání (vrátný, prognostik, překladatel),
   od roku 1990 působil na VUT jako profesor - konzultant


  • obrazy

   img19442.jpg


  • prameny, literatura


  • události

   20. 5. 1969
   Slavnostní zahájení oslav 50. výročí založení brněnské univerzity
   ministr školství


  • autor

   Čoup, blat


Aktualizováno: 10. 08. 2014

Vilibald Bezdíček. Zdroj: Archiv VUT, NAD 34 Sbírka fotografií.