Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Chromeček

  P. Jan Chromeček, SJ


  • * 27.7.1932 Brno – † 4.12.2014 Kroměříž


  • jezuita, římskokatolický kněz, politický vězeň po roce 1948; od roku 1995 rektor baziliky poutního místa Svatý Hostýn


  • vzdělání

   po maturitě na biskupském gymnáziu v Brně v roce 1949 vstoupil do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova na Velehradě (14. srpna 1949),
   v roce 1950 zde zažil zrušení řádu komunistickým režimem, po internaci v Bohosudově dokončil noviciát již tajně v Brně,
   po soukromém studiu filozofie a teologie byl 12. ledna 1968 tajně vysvěcen na kněze,
   díky politickému uvolnění během pražského jara mohl navštívit Rakousko a věnovat se po tři semestry studiu na Teologické fakultě innsbrucké univerzity,
   věčné sliby v jezuitském řádu složil 15. srpna 1972


  • zaměstnání

   po dokončení noviciátu pracoval jako konstruktér až do roku 1959, kdy byl zatčen a uvězněn (za to, že soukromě studoval a usiloval o „tajné“ svěcení na kněze ve skupině jezuitů odsouzen na pět let)

   po amnestii v roce 1960 byl propuštěn a poté pracoval jako dělník u zedníků a pokrývačů do roku 1968 (kdy odjel dostudovat teologii do rakouského Innsbrucku)

   po jeho návratu do Československa se podařilo vyjednat jeho zařazení do duchovní správy v brněnské diecézi

   nejprve působil v Brně u minoritů

   1970 až 1976 – kaplan v Ivančicích

   1976 až 1990 – duchovní správce: v Dolních Věstonicích, Horních Věstonicích, Strachotíně (kde ve skrytu vykonával funkci novicmistra)

   po oficiálním znovuobnovení řádu působil ještě rok jako novicmistr na Svatém Hostýně (1990 až 1991)

   1991 až 1995 – farář ve Štěpánově u Olomouce, v Hnojicích a v Moravské Hůzové

   v roce 1995 se vrátil na Hostýn, kde se stal rektorem baziliky a představeným jezuitské komunity

  • odborné a zájmové organizace

   Matice svatohostýnská


  • hrob

   hřbitov na Svatém Hostýně


  • prameny, literatura


  • stavby

   Kostel sv. Janů a klášter minoritů
   Minoritská
   místo jeho působení v duchovní správě začátkem sedmdesátých let 20. století


  • autor

   Ma


Aktualizováno: 19. 10. 2016