Internetová encyklopedie dějin Brna

Gustav Niessl von Mayendorf

  prof. Gustav Niessl von Mayendorf


  • * 26.1.1839 Verona – † 1.9.1919 Vídeň


  • astronom, geodet, mykolog, vysokoškolský učitel


  • šlechtický titul

   von Mayendorf


  • zajímavé okolnosti

   v letech 1884–1902 vydával Berichte der meteorologischen Comission in Brünn, zajímal se také o botaniku, zejména o flóru Moravy a Slezska, známy jsou jeho práce týkající se hub.


  • vzdělání

   reálné gymnázium a Polytechnika ve Vídni, kde byl 1857–1859 také asistentem geodézie


  • zaměstnání

   1859–1907 německá technika v Brně (od roku 1860 profesor praktické geometrie, situačního kreslení, sférické astronomie, vyšší geodézie a topografického kreslení), její rektor akad. roce 1877/1878

  • odborné a zájmové organizace

   Naturforschender Verein v Brně (od roku 1861- zakládající člen, sekretář),
   Vídeňská akademie věd (1904 dopisující člen)
   v roce 1861 stál u zrodu Moravské přírodovědné společnosti a působil jako její sekretář


  • pojmenováno

   dva druhy hub - Niesslia Auerswald, Niesslella von Höhnel


  • pojmenované ulice

   - Niesslgasse - Niesslova (Štýřice)


  • prameny, literatura


  • děti

   Erwin Niessl


  • události

   15. 12. 1861
   Ustavující schůze Přírodovědného spolku v Brně - Naturforschender Verein in Brünn
   zakládající člen


  • autor

   Kal


Aktualizováno: 28. 06. 2019