Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Kranich

    Jan Kranich


    • * 24.12.1870 Dolní Studénky – † 28.6.1932 Ostrava


    • přírodovědec, popularizátor přírodních věd, spoluzakladatel Přírodovědeckého klubu v Brně (1905) a Přírodovědecké společnosti v Moravské Ostravě (1920)


    • zajímavé okolnosti

      v roce 1903 založil časopis Příroda a škola, byl vydavatelem Akvaristického obzoru (1911), sám přispíval do odborných přírodovědeckých a pedagogických časopisů, napsal několik samostatných prací, mj. Přehledy věd přírodních, Rostlinopis pro nižší školy zemědělské; spoluzakladatel ostravské rozhlasové stanice


    • zaměstnání

      učitel v Brně, ve Slezské Ostravě, Postřelmově, Příboru

    • odborné a zájmové organizace

      Matice osvěty lidové,
      Přírodovědecký klub v Brně,
      Přírodovědecká společnost v Moravské Ostravě,
      Ústřední spolek moravského učitelstva Brno,
      Okresní péče o mládež ve Slezské Ostravě,
      Česká zemská ústředna pro péči o mládež slezskou v Opavě


    • poznámky

      Jeho osobní fond je uložen ve Vlastivědném muzeu v Šumperku (osobní doklady, korespondence, hlavně redakční korespondence časopisu Příroda a škola, několik drobných rukopisů, zejména přednášek, jeho tištěné práce (vesměs přírodovědné) a osobní fotografie).


    • prameny, literatura

      Www stránky
      "Jan Kranich"


    • autor

      Kal


Aktualizováno: 14. 11. 2014